Projektet ska avser att utveckla befintliga och nya produkter för öka blåsavståndet av optiska fibrer samt fiberkabel för att på så sätt reducera kostnaderna för fiberinstallation i framtiden. Projektet sker i samarbete med Hexatronic Cables and Interconnect systems, Eltel Networks och Servanet.

Fiber optic
.

Projektperiod

Finansiär

The page was updated 1/15/2020