Projektet ska avser att utveckla befintliga och nya produkter för öka blåsavståndet av optiska fibrer samt fiberkabel för att på så sätt reducera kostnaderna för fiberinstallation i framtiden. Projektet sker i samarbete med Hexatronic Cables and Interconnect systems, Eltel Networks och Servanet.

Fiber optic
.

Fiberoptiska nätet byggs genom kopplingspunkter (brunnar) förbundna med plaströr (dukter) där enskilda fibrer eller fiberkablar sedan installeras genom blåsning. Kostnaden för utbyggnaden påverkas till stor del på antalet kopplingspunkter och för att reducera kostnaden är det därför väldigt viktigt att öka avstående mellan brunnarna som begränsas av hur långt det går att blåsa fiberkabeln i dukten.    

För att uppnå uppsatta mål i detta projekt kommer vi att:

  • Undersöka och optimera flera olika parametrar såsom materialsammansättning och ytstruktur i beläggning av dukt och blåsfiber
  • Använda FEM-simuleringar (Finite Element Method) för att studera inverkan av luftflöde vid blåsning av fiber och för att uppnå bästa möjliga egenskaper vid blåsning
  • Utveckla en sensor som blåses genom en förläggning och karakteriserar hur många svängar samt dess radier den innehåller samt temperatur och fukt, för att kunna anpassa blåsmetoden för att nå så långt som möjligt
  • Modifiera blåsfiber och/eller dukt att för att på så vis förbättra blåsegenskaperna (utifrån resultat från FEM-simuleringarna)
  • Modifiera blåsverktyg genom att till exempel nyttja tilläggsgas och/eller modifiera hur gasflödet appliceras. 
  • Förbättra befintliga modeller för att uppskatta blåsavståndet, utifrån de olika parametrarna som påverkar blåsavståndet

Projektperiod

2017-01-01 - 2019-12-31

Finansiär

Projektet Blåsfiber finansieras av: