Smart City

SMART - Smarta system och tjänster för ett effektivt och innovativt samhälle

I forskningsprojektet SMART är syftet att öka medvetenheten och kunskapen om smarta system och tjänster så att regionens små och stora företag kan dra nytta av denna nya marknad.

Bakgrund

Den allt snabbare teknikutvecklingen ställer helt nya krav på företag att ta tillvara på de möjligheter som den nya tekniken innebär och omsätta dessa till nya produkter och tjänster som skapar globala konkurrensfördelar. Ett av de områdena med störst potential för nya produkter och stärkt konkurrenskraft är smarta system. Smarta system innefattar tekniker som mätteknik, inbyggda system, trådlös kommunikation och Internet of Things. Många av regionens företag har behov av dessa teknologier för att stärka sin konkurrenskraft och Mittuniversitetets forskningscentrum STC har i över tio år forskat inom området och har en ledande position.

Målet med forskningsprojektet SMART är att stärka den regionala industrins innovations- och konkurrenskraft genom att öka kunskapen om användningen av smarta system och tjänster. Projektet inriktar sig på smarta system inom tre fokusområden som är utformade tillsammans med och utifrån behoven från regionens företag och organisationer:

  • Effektiv produktion (produkter för att energieffektivisera/minska utsläpp)
  • Smarta samhällen (produkter för att minska utsläpp/resursanvändning samt ökad tillgänglighet för rörelsehindrade)
  • Övervakning av stora områden (produkter för att energieffektivisera och minskad effekt på ekosystemen).

En mer detaljerad beskrivning av fokusområdena finns längre ner på sidan.

Ulf Forsman Bosch Rexroth SMART

Projektets tre fokusområden:

Styrgrupp

Mattias O'Nils
Mittuniversitetet

Tomas Stenlund
Permobil

Sara Zetterberg
SSG

Kristin Eriksson
Sundsvalls kommun

Torbjörn Jonsson
Fiber Optic Valley

Nina Berlin
Masarin consulting och Bron Innovation

L-G Vestman
Nipsoft

Logo
Logo
Logo