Införande av trådlösa sensor och kontroll i industriella processer.

Industri liggande

Effektiv produktion har två olika delaktiviteter. Den första aktiviteten är införande av trådlösa sensorer och kontroll i industriella processer. Målsättningen där är att undersöka förutsättningen att skapa trådlös övervakning och kontroll av industriella processer, detta ger förutsättning för effektivare kontroll av tillverkningsprocesser och då minskad miljöpåverkan. Forskningsutmaningarna är bland annat att skörda energi till cyberfysiska system, energieffektiva hårdvaruarkitekturer, tillförlitlig och säker trådlös kommunikation samt applikationsanpassade sensorer så som inbyggda mätsystem.

Införande av fjärrövervakning av status för maskiner och inventarier i industrin

I denna delaktivitet är målet  att utveckla metoder att sammanställa stora mängder sensordata för att kunna statusövervaka maskiner och inventarier i industrin, vilket har förutsättningar att ge minskat resande och till följd minskat CO2 utsläpp. Forskningsutmaningarna är inom BIG data analysis, enkel och säker anslutning till Internet (IoT), energieffektiva hårdvaruarkitekturer, tillförlitlig och säker trådlös kommunikation.