Utveckla nätverk av smarta kameror för att övervaka vindkraftverk och flygplatser.

Vindkraft örn övervakning Gotland

The page was updated 12/18/2019