Utveckla nätverk av smarta kameror för att övervaka vindkraftverk och flygplatser.

Vindkraft örn övervakning Gotland

Projektets tredje aktivitet handlar om övervakning av stora områden med ett fokus på vindkraft. Här är målsättningen att med hjälp av ett nätverk av smarta kameror övervaka vindkraftverk och flygplatser för att minska vindkraftens effekt på ekosystemet. Forskningsutmaningarnas ligger i applikationsanpassade sensorer, inbyggd maskinseende, energieffektiva hårdvaruarkitekturer, enkel och säker anslutning till Internet (IoT) samt skörda energi till cyberfysiska system.

En annan del av aktiviteten är prediktion och karakterisering av nedisning av vindkraft och flygplatser. Målsättningen är att ta fram mätteknik som kan prediktera meteorologiska förutsättningarna för nedisning och kunna hitta is på en vägyta eller en vindkraftsrotor med effekten att öka vindkraftsproduktion och säkerheten. Forskningsutmaningar finns inom applikationsanpassade sensorer, inbyggd maskinseende, energieffektiva hårdvaruarkitekturer, BIG data analysis.