Övervaka stadsmiljöer och byggnader för att möjliggöra bättre levnadsmiljö

Vybild över sundsvall på natten

Det övergripande syftet i denna aktivitet är att skapa en samverkan mellan forskning och företag inom fokusområdet smarta samhällen. I samarbete med företagspartner kommer forskarna att fokusera arbeta inom två olika delaktiviteter:

Övervaka stadsmiljöer och byggnader för att möjliggöra bättre levnadsmiljö

Målsättning är att möjliggöra mätning av miljöparametrar i stadsmiljö och i byggnader vilket ger förutsättningar för minskade utsläpp.  Forskningsutmaningarna är att skörda energi från omgivningen, enkel anslutning till Internet, energieffektiv datorarkitektur, BIG data och inbyggda mätsystem.

Smarta lösningar för ökad tillgänglighet och kvalitet för rörelsehindrade

I denna delaktivitet är målet att kontaktlöst kunna styra en rullstol genom att stolen följer vårdaren eller en annan rullstol. Det krävs ny mätteknik och koppling mot en molntjänst för att övervaka rullstolens användare och säkerställa dennes medicinska och biomekaniska status. Denna nya smarta lösning kan förbättra möjligheterna för rörelsehindrade att kommunicera och förflytta sig utifrån sina egna förutsättningar och villkor och kan på så vis bidra till att minska utanförskap för rörelsehindrade. Forskningsutmaningarna finns inom inbyggda mätsystem, energieffektiva härdvaruarkitekturer, enkel och säker anslutning till Internet (IoT).