STC Expo är en årligt återkommande konferens som ger exempel på forskningssamverkan, innovationer för industriella mätsystem och nya sensorapplikationer baserade på mobiltelefoner. STC Expo är en mötesplast för forskare, företagare och innovatörer inom elektronikbranschen. Under STC Expo 2010 fokuserade vi på miljön. Hur kan man genom utveckling av ny teknik hitta strategier för ett hållbart samhälle? Sensing for our future!

Se alla föreläsningar från STC Expo 2010

STC Sensible Things that Communicate logotyp
Logo

The page was updated 2/9/2017