Britta Hedlund, Naturvårdsverket - STC Expo October 19 th, 2010


Britta jobbar med att samordna vissa delar av det nationella programmet för miljöövervakning, speciellt frågor som gäller människors exponering för miljöfaktorer som kan påverka vår hälsa.


Se Brittas föreläsning om Nationell miljöövervakning - utmaningar för framtiden på STC Expo 2010