Linda Åstrand har jobbat på TeliaSonera sedan 1996 med produktledning så som produktutveckling, prissättning, och kampanjer. Efter 10 år inom produktledning har hon under de två senaste åren fokuserat på utvecklingen av M2M tjänster (maskin till maskin tjänster) med bland annat övervakning, avläsning eller styrning av obemannade enheter via stabil och driftsäker mobil uppkoppling. Nu ansvarar hon för TeliaSoneras mobila företagsaffärer mot små till medelstora företag med bland annat produktpaketering av mobiltbredband, sms, och telefoni.

 

Se Lindas föreläsning om M2M tjänster- Från hype till succe, på STC Expo 2011