Mattias är professor i elektronik vid Mittuniversitetet. Han leder forskningsprojektet Sensible Things that Communicate, där forskningen har ett fokus på att utveckla mobila system och tjänster baserade på sensorer.

 

Se Mattias föreläsning om STC@MIUN 2011 och Internet of things från STC Expo 2011