Mattias O'Nils

Professsor vid Mittuniversitetet och ansvarig för STC forskningscenter.
Programpunkt: Den motvillige innovatören

Att skapa tillväxt från forskning är en förväntning som samhället har på universiteten. Men vad innebär denna förväntning om forskarna ska försöka möte detta krav? Vad innebär det för forskningsfinansiering, meritering och publicering? Kanske än viktigare, vill forskarna vara med i denna resa som det innebär att ta forskning från ett forskningsresultat till en kommersialiserad innovation?

I detta föredraget ”Den motvillige innovatören”  kommer du få höra hur resan från forskningsidé till start av företag påverkar forskningen, forskarna, forskningsfinansiering och hur stödsystemen runt forskarna stödjer denna process. 

Mattias är professor i elektronik vid Mittuniversitetet. Han leder STC forskningscenter, Sensible Things that Communicate, där forskningen har ett fokus på att utveckla mobila system och tjänster baserade på sensorer. 

Hans Martin

Sense Air - www.senseair.com
Programpunkt: Från forskare till världsledande företag.

Vad krävs egentligen för att som ensam forskare skapa ett världsledande företag? Tålamod och envishet, säger vår talare Hans Martin från SenseAir. Efter tio års pendling mellan hemmet i Delsbo och forskningscentret i Stockholm fick Hans Martins fru nog och ville att han skulle stanna hemma. Han blev tvungen att hitta ett annat sätt att försörja sig och bestämde sig för att starta en helt ny verksamhet med att framställa gassensorer med IR-teknik till en låg kostnad .


Redan vid starten var hans mål att bli marknadsledande, men utan egna kontanta medel var det en väldigt stor utmaning. Tack vare det svenska systemet med forskningsstöd lyckades Hans Martin dock utveckla ett högteknologiskt företag och hitta sin nisch på marknaden, och efterfrågan visade sig vara stor.


Nu, 22 år senare, äger SenseAir 33 procent av den globala marknaden och omsätter drygt 120 miljoner. Men resan är inte slut än, poängterar Hans Martin. Målet är att fortsätta att förbättra tekniken och att SenseAir inom några år ska vara ett mångmiljardbolag. Mer om detta får du höra under programpunkten ”Från ensam forskare till världsledande företag.” 

 

Bengt Olov Larsson

Entreprenör och hedersdoktor vid Mittuniversitetet.
Programpunkt: En affärsängels perspektiv på kommersialisering av forskning. 

Affärsängel kallas den som investerar i nystartade företag och bidrar med erfarenhet och kontakter för att skapa tillväxt och ekonomisk lönsamhet. Det är en spännande utmaning som tillsammans med ett starkt intresse för industrinära forskning lockat Bengt-Olov Larsson att stötta nya företagare på sin resa mot framgång.

STC:s forskare Kent Bertilsson och Magnus Engholm har tillsammans med Bengt-Olov startat sina företag SEPS Technologies och Raybium. Båda företaget har fått mycket bra respons på marknaden och i bakgrunden finns Bengt-Olov med, både som finansiär men också som mentor. Som ett kvitto på ett framgångsrikt samarbete har Bengt-Olov nu utsetts till hedersdoktor vid Mittuniversitetet för sina insatser i flera forskningsprojekt och avknoppningsföretag.

Bengt-Olov har en lång erfarenhet av elektronikindustrin. Med en bakgrund som både tekniker och ekonom har han arbetat som VD för Toshibas Skandinavienbolag med ansvar att kommersialisera halvledare i Tyskland. 1990 grundade han börsföretaget Elektronikgruppen där han arbetat som VD under tolv år. Efter dess har han varit verksam i flera styrelser och investerat i olika startupbolag.

Bengt-Olov kommer under sitt föredrag att berätta mer om sin syn på kommersialisering av forskning. Vilka svårigheter man kan stöta på men även alla möjligheter som finns.

 

Jonas Wallberg

Vinnova.
Programpunkt: Vinnovas roll.

Jonas Wallberg jobbar som chefsstrateg på Vinnovas avdelning för informations- och kommunikationsteknik. Vinnovas uppgift är att stärka Sveriges innovationskraft för att skapa tillväxt och samhällsnytta. Varje år investerar Vinnova cirka två miljarder
kronor i olika projekt för att förbättra förutsättningarna för innovation och behovsmotiverad forskning.

Den snabba utvecklingstakten inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) har i grunden förändrat, och fortsätter att förändra samhället. Tekniken skapar nya produkter och tjänster inom allt från stora industrier och till offentlig verksamhet
som till exempel sjukvården. Nya innovationer ersätter snabbt tidigare lösningar vilket gör IKT till ett viktigt område för Sverige att satsa på för att öka konkurrenskraften och skapa framtidens lösningar. Jonas kommer under sitt föredrag att berätta
mer om Vinnovas roll i denna process för att skapa innovation och tillväxt.

  

Bengt Oelmann

Professor och avdelningschef i elektronik vid Mittuniversitetet. Ansvarig för forskningsgruppen Wireless Sensor System vid STC.
Programpunkt: Master by Research.

Utbildning genom Master by Research har traditionellt bedrivits inom universitetens väggar där studenten deltar i forskargruppernas arbete. I ett samarbete med externa aktörer som företag och forskningsinstitut ges studenten möjlighet att delta i deras innovationsprocesser. 

Föredraget kommer att beskriva hur en Master by Research program är uppbyggt och hur samverkan mellan företag och forskningsinstitut kring detta kan se ut.

Bengt är professor i elektronik vid Mittuniversitetet och ansvarig för forskargruppen Trådlösa sensor system inom STC. Bengt är också programansvarig för utbildningen Master By Research som han här kommer att berätta mer om.

logo