Welcome Mittuniversitetets open seminars Business Innovation Seminars that are arranged the first Thursday of each month.

Business Innovation Seminar

Business Innovation Seminars are a series of seminars organized by the two research centers FSCN and STC at Mid Sweden University in cooperation with BioBusiness Arena and Fiber Optic Valley. The seminars are open to all and we hope they provide knowledge and inspiration from successful entrepreneurs and people in leadership roles in the IT industry, the forestry industry and the bio sector.

We invite people who in various ways are of great importance for the development of new products, services and operations, which is close to our research and regional issues for the future. The seminars are free and we are broadcasting the seminars live on the website for those who can not attend in place.

View the seminars again:

Cirkulär produktion inom textilindustrin - Mattias Bodin H&M
4 oktober 2018

Sustainable products from the forest with passion for people - Lennart Eberleh, CEO Rottneros
6 september 2018

Technical trends to watch - Kent Jutberg, IBM Sweden
12 april 2018

Förnyelsebar disel HVO och sanningen om emissioner - Jan Nordlöf, VD Colabitoil
1 mars 2018

Markus Mannström "Transformation och förnyelsebar framtid för Stora Enso"
2 november 2017

Anders Kihl Ragn-Sells " Avfall och resurser i en cirkulär ekonomi"

7 oktober 2017

Ulrica Åhman och Bertil Rosqvist Skanska. "Att arbeta hållbart i en snabbt föränderlig värld"
3 april 2017

Stefan Christiernin och Pavel Calderon, NEVS, "Förstklassiga elbilar för framtiden"
2 mars 2017

Mårten Hellberg, VD OrganoClick, "Från akademisk idé till börsnoterat bolag"
2 februari 2017

Andreas Nordstrand, Technical Director Dockstavarvet, "Dockstavarvet - Building world class Aluminium craft, history, present and future challenges"
1 december 2016

Mats Nordlander, VD SCA Paper, "Is there a future for Paper?"
3 november 2016

Thore Lindgren, Affärsområdeschef Bioraffinaderi SEKAB, "Cirkulär ekonomi - Närodlad plast och drivmedel från skog"
1 september 2016

Björn Vedin, Site Manager och Carina Eriksson, Manager Process R&D and Synthesis Laboratory Expancel, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals
"Från Innovation till Produktion"
7 April 2016

Inge Friberg, Compliance Engineer and Martin Grönblad, Product Manager Bucher Emhart Glass
"Using Process Automation for new Business Opportunities"
3 mars, 2016

Marita Niemelä, VP Strategy Valmet Pulp and Energy Business Line
"The future for Valmet and the forest industry"
4 february 2016

Magnus Hedin, Vice VD och affärsutvecklingschef SDC
"Skogsråvarans egna Google skapar nya affärsmöjligheter"
3 december 2015

Sven Löchen, VD RenFuel AB
"Grön Kemi och innovativa processer"
5 november 2015

Tommy Sundin, Chef för affärsutveckling och marknadsanalys på SCA Forest Products
”Affärsutvecklingens roll i skogsindustrins utveckling”
3 september 2015

Heikki Ilvespää, Vice President Research & Development, UPM Biomaterials
”Inom bioekonomi förädlas skogen till nya produkter”
7 maj 2015

Mathias Frenzel, Grundare och ägare till SWT Paper
”Utmaningen att skapa nya produkter genom samarbeten mellan företag och universitet”
26 mars 2015

Hannele Arvonen, VD Setra Group
”Den globala marknadens utmaningar och möjligheter”
5 februari 2015

Jonas Mårtensson, VD SCA Timber AB
”Ljusa framtidsutsikter men även tuffa utmaningar för sågverksindustrin”
4 december 2014

Ola Schultz-Eklund, Senior Vice President Holmen
”Att se möjligheter och utveckla dem”
6 november 2014

Jon Sintorn, VD Permobil
”Så jobbar vi med Business Innovation”
2 oktober 2014

logo

logo
Logo
Logo
Logo

Contacts

If you have any questions or ideas about Business Innovation Seminars? Please contact:

Inger Axbrink - FSCN or
Christine Grafström - STC