Digitalisering av industri och miljö

17 april 2018 - Digitalisering av industri och miljö

Den 17 april 2018 arrangerade Mittuniversitetet och Bron Innovation en konferens kring Digitalisering av industri och miljö - Informationsdriven affärsinnovation. Alla föreläsningar går att se igen via vår Youtube-kanal. Se länken här nedan.

Se konferensen igen

Program

09:30  Registrering och fika
10:00
  Välkommen

10:20  Digitalisering av skogsdata från Sveriges alla skogsbolag 
           Magnus Hedin, vice vd och affärsutvecklingschef SDC

10:50  Digitalisering som möjliggörare för hållbar utveckling
           Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB

11:20  Regeringens digitaliseringspolitik
           Peter Eriksson, digitaliseringsminister

12:30  Lunch, besök gärna forskningsutställningen

13:30  Så vill Sundsvall använda digitalisering och IT för ökad hållbar tillväxt
           Peder Björk, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Sundsvalls kommun

13:45  Hur möter vi framtidens utmaningar?
           Jonas Gustavsson, vd ÅF

14:35  Acreos aktiviteter tillsammans med Miun idag och imorgon
           Peter Björkholm, CEO RISE Acreo

15:00  Fika, besök gärna forskningsutställningen

15:30  AI i samhället: Möjligheter och fallgropar
           Anne Håkansson, docent KTH

16:20  Digitalisering – utmaning och möjlighet för Västernorrland  
           Erik Lövgren, regionråd i Västernorrland

16:35  Hur kan ditt företag vara med i regionens satsning?

17.00  Konferensen slutar

Peter Eriksson, digitaliseringsminister

Peter Eriksson

”Sverige ska bygga mer, billigare och hållbart. Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens kraft och möjligheter. Det är mitt fokus som bostads- och digitaliseringsminister”

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Regeringen inrättade därför Digitaliseringsrådet våren 2017. Rådet har i uppgift att främja genomförandet av regeringens digitaliseringspolitik och består av tio personer under ledning av bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Om konferensen

Dag: 17 april
Tid: 9.30 -17.00
PlatsGrönborg, Sundsvall, Storgatan 73
Pris: 495 kr inkl. lunch och fika
Nu är anmälan stängd. Kontakta Christine Grafström om du har några frågor eller vill delta. 072-210 32 12 eller christine.grafstrom@miun.se.

Parkering - Kommer du med bil? Här hittar du närmaste parkeringsmöjligheter. Enklast är att åka buss nr 1 från Navet, busshållplats "Mittuniversitetet" alldeles utanför lokalen.

Program hittar du längre ned på sidan. 

Vi som arrangerar konferensen är Mittuniversitetets forskningscenter STC - Sensible Things That Communicate, och Bron Innovation.

Som dagens huvudtalare har vi bjudit in digitaliseringsminister Peter Eriksson som ska berätta om hur regeringens digitaliseringspolitik ska göra Sverige bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Du får också ta del av aktuella exempel från industrin där bland annat Jonas Gustavsson, vd på ÅF presenterar hur de utvecklar hållbara lösningar genom att förena människor och teknik runt om i världen.

Anne Håkansson, docent inom Software and Computer Systems på KTH kommer att delge möjligheter och utmaningar med AI, artificiell intelligens.

Magnus Hedin, vice vd och affärsutvecklingschef på SDC, kommer att berätta om vilka utmaningar och möjligheter SDC ser i sin nya satsning på att digitalisera skogsdata från Sveriges alla skogsbolag. Som talare under dagen hittar du även Peter Björkholm, vd RISE Acreo och Peder Björk, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Sundsvall.

Under konferensen kommer du att få ta del av Mittuniversitetets nya forskningssatsningar som syftar till att utveckla vår region inom digitalisering och informationsskapande genom mätteknik: Miljön i kontrolloopen (MiLo) och Nästa generations Industriella IoT (NIIT) samt regionens och Brons Vinnväxtinitiativ. 

Välkomna!
Mattias O'Nils, centrumledare STC, Mittuniversitetet
Lars Persson Skandevall, vd Bron Innovation

Anne Håkansson

Anne Håkansson AI forskare KTH

Anne Håkansson är docent och lektor inom AI på KTH. Hon har en lång erfarenhet av forskningen inom området och har även utvecklat flera olika AI-system. Hon kommer att berätta om möjligheter och utmaningar med AI. 

Jonas Gustafsson, vd ÅF

Jonas Gustafsson, vd ÅF

Hur möter vi framtidens utmaningar? ÅFs VD och koncernchef Jonas Gustavsson berättar om hur ÅF arbetar med att möta de stora samhällsförändringar vi står inför såsom urbanisering, förändrad energimarknad och digitaliseringen av industrin.

Läs mer om ÅF

Peter Björkholm, CEO of RISE Acreo Swedish ICT

Peter Björkholm, PhD President and CEO RISE Acreo AB

RISE Acreo är ett svenskt forskningsinstitut inom elektronik, optik och kommunikationsteknik som erbjuder lab och lokaler för avancerad FoU samt småskalig produktion och prototyper. Vårt uppdrag är att hitta nya IT-lösningar för dagens och framtidens krav för att skapa en hållbar tillväxt i näringsliv och samhälle.

Lena af Geijerstam Unger, HEMAB

Lena af Geijerstam Unger, HEMAB

Lena af Geierstam Unger är VD för det kommunägda företaget HEMAB som arbetar med energi och miljöfrågor i Härnsösands kommun. Hon kommer att berätta hur HEMAB arbetar med digitalisering och vilka möjligheter det skapar för en hållbarare utveckling.

Magnus Hedin, VP Business Development

Magnus Hedin SDC

SDC fungerar som skogsråvarans egna Google. Här samlas data från Sveriges alla skogsindustrier – från att trädet huggs ner i skogen till den färdiga produkten lämnar fabriken. Det är en stor mängd data som idag mest används för fakturering men som har enorma utvecklingsmöjligheter. Genom att sammanställa olika data och bygga intelligenser kan processer optimeras och helt nya användningsområden öppna sig. Magnus Hedin, vice VD och affärsutvecklingschef på SDC, kommer att berätta mer om hur SDC arbetar med innovation och vilka affärsutmaningar man står inför.

Liza-Maria Norlin, moderator

Liza-Maria Norlin

Dagens moderator är Liza-Maria Norlin, författare och förändringsagent med stor erfarenhet av att moderera event. Liza-Maria kommer att leda oss genom dagens olika presentationer och bjuder gärna in er deltagare till dialog.

Arrangeras av:

Mittuniversitetets forskningscenter STC och Bron Innovation.

logo
Bron 16x9

Finansieras av:

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland och KK-stiftelsen.

Logo
Logo
Logo

Frågor?

Har du frågor kring konferensen kontakta gärna Christine Grafström.
Telefon: 010-142 84 10
E-post: christine.grafstrom@miun.se

Kommande satsningar:

Nedan kan du läsa om våra kommande satsningar inom Bron och STC och som vi kommer att presentera närmare på konferensen. 

Vinnväxt 2019

Vinnväxt 2019

Genom Vinnväxt siktar vår region på att utveckla en internationellt konkurrenskraftig forsknings- och innovationsmiljö i Västernorrland, med fokus på information som råvara för att utveckla nya produkter, tjänster och marknader. Information är världens mest värdefulla råvara i dag. Genom Vinnväxtinitiativet vill vi skapa förutsättningar för helt nya värdeflöden, som bidrar till en ökad hållbar utveckling, bättre tillväxt och ökad kreativitet inom svensk industri och samhälle.
Läs mer

Miljön i kontrolloopen - MiLo

MiLo

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets nya satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle. Läs mer

Next generation of Industrial IoT - NIIT

NIIT Next generation industrial IoT

För bidra till en uppkopplad industri med ökad konkurrenskraft satsar Mittuniversitetet nu stort på att utveckla nästa generations IoT-teknologi för metoder som stöder transformationen av industriella processer. I nära samarbete med industrin fokuserar forskarna på forskningsområden inom tillförlitlig kommunikation, distribuerad data analys och smarta autonoma komponenter. Läs mer