Med fokus att digitalisera industrin ‑ SSG

SSG driver idag flera utvecklingsprojekt där nya metoder och digitalisering bidrar till en SMART industri. Under våren lanseras SSG Connect, vilket är en IoT-plattform som skapar möjlighet att hantera stora mängder data inom valda områden. Den första tillämpningen blir SSG Level, där hållbar hantering av kemikalieleveranser är utgångspunkten.

SSG Connect
Mats Jacobsson SSG
Johan Engman SSG

The page was updated 4/3/2017