Med fokus att digitalisera industrin - SSG

SSG driver idag flera utvecklingsprojekt där nya metoder och digitalisering bidrar till en SMART industri. Under våren lanseras SSG Connect, vilket är en IoT-plattform som skapar möjlighet att hantera stora mängder data inom valda områden. Den första tillämpningen blir SSG Level, där hållbar hantering av kemikalieleveranser är utgångspunkten.

SSG Connect

Talare: Mats Jakobsson, VD och Johan Engman, Utvecklingschef på SSG

Mats Jacobsson SSG

Mats Jakobsson, VD SSG

Johan Engman SSG

Johan Engman, Utvecklingschef SSG