Välkommen till Business Sundsvall Innovation Seminar "Förnybar diesel HVO och sanningen om emissioner" med Jan Nordlöf, vd Colabitoil.

Jan Nordlöf, vd Colabitoil

Vi filmar och livesänder seminariet för dig som inte kan delta på plats. Det kommer även att finnas tillgängligt i efterhand på Youtube.

Till livesändningen

Seminariet är kostnadsfritt. Ingen föranmälan krävs. Välkomna!
www.miun.se/seminars

Om seminariet

Colabitoil är ett svenskt bolag med sina rötter norr om Gävle som framställer drivmedel för dieselfordon. De distribuerar, och producerar även i liten skala, det förnybara drivmedlet HVO100. Genom sin unika metod för hydrogenerering skapar de en produkt med nästintill identiska egenskaper som den fossila dieseln. Men med en viktig skillnad - HVO100 är 100 procent förnyelsebart och därmed världens renaste drivmedel.

Användningen av fossila bränslen utgör i dagsläget drygt 30 procent av Sveriges totala energianvändning. Drivmedelsbranschen står inför stora förändringar och krav på förnyelsebara drivmedel ökar för varje dag som går. Av drivmedel i Sverige är drygt 20 procent biodrivmedel och cirka 30 procent av biodrivmedlen är HVO. HVO står för den största ökningen av drivmedel och mer än fördubblades jämfört med samma period förra året.