Forskarfredag på lördag i Birsta City

Passa på och träffa Mittuniversitetets forskare på Birsta City! Vid restaurangdelen plan 1(foodpark) kommer du att får lyssna till den senaste forskningen från STC. STC visar även upp forskningsdemonstratorer i lekrummet på plan 2 tillsammans med Technicus i Härnösand. Konferencierer för eventet är Fredrik Birging, känd radioröst från P4 Västernorrland.

Forskarfredag Sundsvall