Future energy market with AI ‑ Online seminar

Wed 17 May 09.00–11.00
online

Do you want to know more about how AI can change the energy market? Welcome to participate in our online seminar on May 17, where we will discuss the energy situation in Sweden and Europe and how AI can contribute to solving the challenges in the electricity industry. This seminar will be in Swedish.

Elkraftledning med en blå himmel som bakgrund. Text med AI.

Speakers

  • "Elsituationen i Sverige - Våra främsta framtida utmaningar"

Evert Agneholm, adjungerad professor vid Högskolan i Väst
Svartvit porträttbild av en leende man med ljust hår, glasögon och ljus skjorta.
I Sverige pågår en intensiv debatt om nuvarande och kommande elförsörjning, speciellt var detta en viktig fråga i senaste valet. Många har även upplevt en markant höjd kostnad för sin el och känner en stor oro inför framtiden. Som medborgare kan det vara svårt att bilda sig en egen uppfattning om situationen då debatten ofta blir polariserad och handlar om för eller emot kärnkraft/vindkraft, elbrist/stort elöverskott, stor eller liten risk för effektbrist och bortkoppling av elkunder. Presentation syftar till  att ge en nyanserad och faktabaserad bild av dagens situation där även de framtida utmaningarna gås igenom och orsaken till de höga elpriserna analyseras och förklaras.Evert Agneholm, adjungerad professor från Högskolan i Väst men jobbar även som konsult på Protrol Engineering. Evert har lång och djup erfarenhet inom elkraftområdet och har jobbat för flera olika aktörer såsom Svenska kraftnät, olika elnätsbolag, stora industrier samt elproduktionsanläggningar inom kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solkraft och kraftvärme.

  • "Hur hittar vi mönster i lättrörliga konsumentbeteenden?"

    Jonas Forsman, AI-expert på CGI

Människor är vanemänniskor men samtidigt väldigt anpassningsbara. Därför är det en utmaning att hitta pålitliga mönster i konsumentbeteendet för att göra kvalitativ prediktion av elkonsumtion. Tillsammans med forskare från Karlstad Universitet jobbar Jonas med att ta fram ett dynamiskt ramverk för prediktion av rörliga konsumtionsmönster.

  • "Mittuniversitetets AI-utveckling"

Mattias O'Nils, professor vid Mittuniversitetet

I samarbete med näringsliv och industri utvecklar Mittuniversitetets forskningscenter STC AI-modeller för flera olika tillämpningar. På denna programpunkt kommer forskningscentrets ledare Mattias O'Nils att dela med sig av de senaste projekten som forskarna arbetar med inom både AI-området och i samverkan med energibranschen.

Logo

The page was updated 5/22/2023