Uppkopplad miljö - mätteknik för att förstå miljöförändringar

Uppkopplad miljö - mätteknik för att förstå miljöförändringar

Hur kan vi använda toppmodern mätteknik för att upptäcka föroreningar och buller i vår omgivning? Och skulle en mätplattform med en autonom fyrhjuling kunna effektivisera flygplatser och skidanläggningar? Välkommen till slutkonferensen av det EU-finansierade projektet MiLo–Miljön i kontrolloopen.