Uppkopplad miljö ‑ mätteknik för att förstå miljöförändringar

Hur kan vi använda toppmodern mätteknik för att upptäcka föroreningar och buller i vår omgivning? Och skulle en mätplattform med en autonom fyrhjuling kunna effektivisera flygplatser och skidanläggningar? Välkommen till slutkonferensen av det EU-finansierade projektet MiLo–Miljön i kontrolloopen.

The page was updated 4/8/2024