5G testnät | miun.se

Mittuniversitetet erbjuder företag och organisationer möjligheten att utveckla nya produkter, tjänster och koncept i universitetets nationella testbädd. Tillsammans utvecklar vi ny kunskap inom bland annat 5G för att stärka regionens konkurrenskraft.

Man turning a big switch to launch 5G.

Hur går det till?

IoT 5G Testbäddsprocess

Nyfiken på 5G?

The page was updated 10/5/2021