Corporate Research School - a unique opportunity for your company to get your own PhD

Is ambition in your company to be at the cutting edge within your sector? Do you need research skills on your development team? Perhaps there an exciting development idea in the drawer, but you lack skills to get started? Take a chance and get access to a PhD-student in electrical metering system.

logotyp

Företagsforskarskola - en unik möjlighet för ditt företag att få en egen doktorand!

Finns ambitionen i ditt företag att ligga i den absoluta framkanten inom er nisch? Har ni ett behov av forskningskompetens på er utvecklingsavdelning? Kanske finns det en spännande utvecklingsidé i byrålådan men ni saknar kompetens att sätta igång? Ta chansen och få tillgång till en till stor del finansierad doktorand inom elektriska mätsystem!

Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle planerar att tillsammans söka medel från stiftelsen för Kunskaps och Kompetensutveckling (KKS) som våren 2016 har en
utlysning för finansiering av en företagsforskarskola. Kanske är ditt ett av de företag vi söker?

Anmäl ditt intresse av att delta direkt till info@fiberopticvalley.com

Ett samarbete mellan företag och akademin

Syftet med företagsforskarskolan är att tillgodose näringslivets behov av forskningskompetens.

Det innebär att personer som arbetar inom näringslivet får möjlighet till forskarutbildning som genomförs i samarbete mellan företagen och akademin.

Den gemensamma företagsforskarskolan som Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle planerar kommer att vara inom området för elektriska mätsystem. De skall genomföra forskarutbildning inom (men inte begränsat till)
   - Sensornära signalbehandling
   - Sensorfusion
   - Maskinseende
   - Robust radiokommunikation i industriella miljöer
   - ”Energy harvesting” för trådlösa sensornoder
   - Antennsystem

Företag som är intresserade erhåller löneersättning från KK-stiftelsen med ca 225 tkr/år Akademin får lika mycket för sin del i upplägget.

Vad får ditt företag?

Akademins bidrag:
• Finansierar tillsammans med KKS delar av forskarskolan
• Administrerar forskarskolan
• Handleder doktorander
• Ordnar doktorandkurser, seminarier och studiebesök
• Tillhandahåller laboratorier och instrument

Vad ditt företag får stå för (Bidrag in-kind)
• Doktorand från företaget, tidigare anställd eller en nyanställd
• Handledning (biträdande) och mentorskap för doktorander
• Tillhandahålla instrument, material, datorprogram etc

Läs mer om forskarskolan

logo
logo