Företag och forskare löser utmaningar

Thu 15 Nov 2018 16:30

Idag samlades företag och forskare för att tillsammans lösa utmaningar som företagen hade med sig. Utmaningarna gällde allt ifrån att hitta ny teknik för att mäta materialflöde på återvinningsmaskiner till att hitta nya reningsmetoder för bioraffinaderier.

Business Innovation Day 15 november 2018 Sundsvall

Det var sju företag som skickat in sina utmaningar till Business Innovation Day och under torsdagens workshop vände och vred forskarna på fem av dessa.

Business Innovation Day är ett återkommande event dit företag får skicka in utmaningar som de står inför. Utmaningarna matchas sedan med experter från Mittuniversitetet och innovationsmiljöerna RiSE, Processum, Fiber Optic Valley, Åkroken Science Park och Bizmaker. Därefter träffar företaget de utvalda experterna för att under en timme diskutera lösningar. Beroende på utmaningens karaktär så blir resultaten från dessa möten sett lite olika ut. Vissa utmaningar har studenter arbetat vidare med i examensjobb. Vissa utmaningar har blivit  förstudier som senare resulterat i större forskningsprojekt medan andra utmaningar går att lösa med kommersiell teknik som företaget själv arbetat vidare med.

Business Innovation Day är ett uppskattat event där företag får en enkel väg in till universitetets forskning och där forskarnas kunskap och erfarenhet direkt kan bidra till utveckling och innovation.  

Läs mer om Business Innovation Day

STC Sensible Things that Communicate logotyp
Logo
Logo
logo

Recommended

The page was updated 1/28/2019