Thu 29 Mar 14:14

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets nya satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

Miljö i kontroll loopen MiLoMiljö i kontrolloopen

Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse, har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.

Projektet har valt att fokusera på miljöerna flygplatser, fiberbankar, industrier och skidanläggningar. Detta är miljöer där det finns stort behov av ny forskning och kunskap samt har bra förutsättningar för förbättring och effektivisering av samhälle och företag. 

Industrier

Industri liggande

Miljöövervakning av industriella miljöer med fokus på ljudmätningar över stora områden för att minska risk för störningar Prototyp: Demonstrator för audiobaserad positionering och klassificering av ljudkällor.

Fiberbankar

Essvik liggande

Detta projekt syftar till att utveckla mättekniker för detektion och kvantifiering av miljöfarliga föroreningar i de fiberbankar som ligger upplagrade i några av Sundsvallsområdets havsvikar. Fiberbankarna består i huvudsak av cellulosaslam förorenade med exempelvis kvicksilver och arsenik. Därtill sker en nedbrytning av det organiska materialet som i sin tur förväntas frigöra gaser så som exempelvis växthusgasen metan och giftigt svavelväte.

Prototyp: Demonstrator baserad på energiupplöst röntgenteknik som visar på teknikens prestanda vad gäller mätningar på tungmetaller i avfall t ex i fiberbankarna kring Sundsvall.

Flygplatser

Arlanda liggande

Utveckla nya metoder få en tillförlitlig kamerabaserad övervakning av säkerhetskritiska områden på Sundsvall-Timrå flygplats. Genom att kombinera multikamerateknik ska man säkertställa identifiering av objekt såsom människor, servicefordon, flygplan, djur, främmande föremål på rullbanor. Vid vinterunderhåll av flygplatsen finns dessutom behov av mätsystem för karakterisering av rullbanornas beläggning av snö, vatten och is. Flygplatsen inrymmer världens första operativa center för fjärrstyrning av flygtrafikledning, Remote Tower Centre.
Prototyp: Demonstrator för multikamerabaserad objektidentifiering och positionering

Skidanläggningar

Skidanläggning liggande

Utveckla mätteknik för att karakterisera snöns egenskaper såsom fukthalt och kornstorlek. Der finns ett intresse för tillverkare av snökanoner som vill övervaka processen när vatten omvandlas till snö. De vill även veta mer om den tillverkade snöns egenskaper. Även arenor för vintersport har intresse av att veta mer om egenskaperna hos den snö som täcker anläggningen för att återkoppla och styra sin verksamhet.

Prototyp: Demonstrator för avbildande spektral avbildning och analys i realtid för karakterisering av snöns och isens egenskaper.

logo

Frågor?

Benny Thörnberg

Har du frågor om MiLo? Kontakta Benny Thörnberg.