Thu 29 Mar 2018 14:14

Klimatförändringar, föroreningar och ljud har stor påverkan på samhället. I Mittuniversitetets nya satsning MiLo - Miljön i kontrolloopen, vill forskare med ny teknologi mäta miljöparametrar över stora områden vilket skapar helt nya möjligheter att använda denna information för beslut och styrning av industri och samhälle.

Miljö i kontroll loopen MiLoMiljö i kontrolloopen

Projektets aktiviteter - att mäta miljöparametrar, presentera miljödata, utveckla innovationer och strategiskt kommunicera detta och därmed öka kunskap och förståelse, har som mål att stärka företagens och regionens attraktions- och konkurrenskraft.

Projektet har valt att fokusera på miljöerna flygplatser, fiberbankar, industrier och skidanläggningar. Detta är miljöer där det finns stort behov av ny forskning och kunskap samt har bra förutsättningar för förbättring och effektivisering av samhälle och företag. 

Industrier

Industri liggande

Fiberbankar

Essvik liggande

Flygplatser

Arlanda liggande

Skidanläggningar

Skidanläggning liggande
STC Sensible Things that Communicate logotyp

Frågor?

Benny Thörnberg

Recommended

The page was updated 12/7/2018