Att utvinna el från vattenrening – vinnaren i Mittuniversitetet uppsatstävling för gymnasieelever | miun.se

Att utvinna el från vattenrening – vinnaren i Mittuniversitetet uppsatstävling för gymnasieelever

Fri 15 Jun 2018 10:56

Under fredagens sommaravslutning på Sundsvalls Gymnasium Västermalm, presenterades vinnarna av årets uppsatstävling som arrangerats av Mittuniversitetet. Första pris, ett stipendium på 5 000 kr, gick till Måns Eriksson med sin uppsats ”Att tygla mikrobernas kraft - När vattenrening och elproduktion går hand i hand”.

Prisceremoni uppsatstävling Västermalm

Måns läser andra  året på naturvetenskapliga programmet på Västermalsskola och detta var den första stora uppsatsen som han skrivit. Temat för årets uppsatstävling var Smarta samhällen ett ämne som intresserade Måns.

 

- Temat var väldigt brett och jag är intresserad av mikrobiologi och kemi så när jag läste runt lite stötte på idén om att utvinna el med hjälp av mikrobiella bränsleceller när man renar vatten. Det lät spännande och blev min uppsats tema, berättar Måns direkt efter prisceremonin.

Det är för fjortonde gången som Mittuniversitetet arrangerar en uppsatstävling för elever som läser andra året på tekniska och naturvetenskapliga programmen vid Sundsvalls Gymnasium, Västermalm. Syftet med uppsatstävlingen är att väcka ungdomars intresse för teknik och forskning. Som stöd i sitt skrivande har eleverna erbjudits föreläsningar om 3D-visualisering, Håll Rent, Häftiga lasrar och hur man söker information av Mittuniversitetets forskare och bibliotekarie.

- Vi besökte Mittuniversitetet två gånger och fick en väldigt nyttig genomgång av biblioteket om hur man söker information och skriver uppsatser, berättar Måns.

Nu kommer Måns att gå på ett välbehövligt sommarlov innan sista året på gymnasiet börjar. Efter studenten planerar han att plugga vidare och siktar in sig på civilingenjörsprogrammet.

 

Mittuniversitetets forskare Enkeleda Balliu och Dan Bylund var på plats under fredagens sommaravslutning den 15 juni för att dela ut priser till vinnarna. De fem vinnande bidragen erhöll stipendier på totalt 11 000 kr.

Årets pristagare:

Vinnare: ”Att tygla mikrobernas kraft - När vattenrening och elproduktion går hand i hand” av Måns Eriksson

Motivering: En vision av hur rymdforskning kan utveckla samhällets tekniska system till att bli mer kretsloppsanpassade genom biologisk elproduktion vid rening av avloppsvatten.

2a pris: ”Megautveckling på nanonivå - Så ska framtiden se med supermaterialet”
 av Hanna Öberg

Motivering: En studie av Grafen väl förankrad i vetenskapliga källor. Beskrivning av hur terahertzstrålning kan användas i cancervård.

3e pris: ”En Davids kamp mot Goliat - Konsten att tämja eld” av Gabriel Ågren

Motivering: En visionär, men ändå fysikaliskt väl förklarad, idé om att släcka bränder med hjälp av lågfrekvent ljud.

4e pris:  ”3D printa din gamla soppåse - När 3D skrivaren tar plats i varje hem” av Nils Lundgren

Motivering: Vision om 3D skrivare som kan återanvända all typ av plast föra att skapa nya saker och på så sätt bidra till ett ekologiskt mer hållbart kretsloppssamhälle.

5e pris: ”Nano materialet som tar oss till stjärnorna”
av Ludvig Borgenstam

Motivering: Författaren målar upp en kul sci.fi.-vision av att bygga en hiss ut i rymden med hjälp av grafen.

Frågor?


Recommended

The page was updated 6/15/2018