Fjärrstyrda fordon ska bli verklighet på virkesterminaler

Tue 05 Nov 2019 10:45

Arbetet på virkesterminaler runtom i Sverige ska effektiviseras genom att utveckla ny teknik för att fjärrstyra lastare. STC samverkar med bland annat Volvo och SCA i ett nytt forskningsprojekt där målet är att samma operatör ska kunna ta hand om lastning och lossning på flera virkesterminaler.

Virkesterminal
I Sverige finns ett hundratal virkesterminaler, vanligtvis lokaliserade på avskilt belägna platser. Foto: SCA.

I Sverige finns ett hundratal virkesterminaler som vanligtvis är lokaliserade på avskilt belägna platser vilket försvårar en effektiv bemanning av terminalerna. I projektet ska en demonstrator av en fjärrstyrd virkeslastare utvecklas och testas på en eller flera av SCA:s virkesterminaler.

− Vi gör det här för att undersöka hur tekniken skulle kunna öka tillgängligheten på virkesterminaler vilket i sin tur kan leda till kostnadseffektivare logistik, säger Lars Nolander, logistikchef Virke, SCA Skog.

I projektet kommer teknik som 5G och kamerateknik för fjärrstyrda virkeslastare att demonstreras och testas för att identifiera ytterligare utvecklingsbehov. Dessutom tas beslutsunderlag fram om när fjärrstyrning är lämpligt utifrån en ekonomisk modell som inkluderar de faktorer som är specifika för virkesterminalen.

− Detta blir nästa steg i vår utveckling av fjärrstyrda fordon där vi förbättrar konkurrenskraften för våra kunder genom ökad produktivitet. Möjligheten att fjärrstyra fordon skapar även en säkrare arbetsmiljö för operatören och mer flexibla lösningar för industrin i stort. Genom att minska de övergripande transporterna bidrar vi till både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Christian Spjutare, programchef, Service Solutions, Volvo.

− Lösningen måste vara robust och ha hög tillförlitlighet för att möta industrins hårda krav. Projektet gör att vi kan utvärdera 5G-tekniken och vår kompetens inom Internet of Things på allvar. Vi får chansen att samverka med aktörer som tillsammans har kunskap och verksamhet inom hela flödet från skog till industri och det gläder mig att vi har fått förtroendet, säger Mikael Gidlund, professor vid forskningscentret STC på Mittuniversitetet.

Projektet startade den 1 november och är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, SCA, Skogforsk, Volvo, Biometria och Telia. Projektet har en total budget på 8 110 000 kronor och finansieras med bidrag från Vinnova på 4 000 000 kr.

− Vi ska genomföra studier och analyser av hur 5G-teknologin kan möta de hårda kraven på korta svarstider och hög tillförlitlighet som fjärrstyrning på virkesterminaler kräver så det finns en hel del utmaningar att ta sig an, säger Mikael Gidlund.

Kontaktpersoner:


Recommended

The page was updated 11/20/2019