Nu moteras snödjupsmätare upp i Sundsvall

Fri 13 Dec 2019 14:22

Nu monteras ett tiotal uppkopplade snödjupsmätare upp längs Sundsvalls gator. Målet är att snödjupsmätarna tillsammans med annan väderdata ska ge kommuns gatukontor realtids information för att optimera och effektivisera kommunens väghållningsarbete.

Montering av uppkopplad snödjupsmätare

En av snödjupsmätarna som har moterats upp vid Mittuniversitetets campus.

Idag görs endast manuella mätningar av snödjupet på några få platser runt om i kommunen. Den nya tekniken skulle kunna göra det möjligt för kommunen att får information om aktuellt snödjup på flera platser samtidigt då de uppkopplade snödjupsmätarna sänder mätdata via ServaNets LoRa-nätverk i realtid. Aktuellt data tillsammans med information om luftens temperatur, fuktigthet och tryck skapar ett bra underlag för att optimera och effektivisera kommunens väghållningsarbete. 

Diagram över aktuellt snödjup tillsammans med data om luftens temperatur, fuktighet och tryck.

 

Lasertekniken "Lidar" används för att mäta snödjupet.

Lasertekniken som används i snödjupsmätaren kallas för Lidar (Light detection and ranging) och är ett optiskt mätinstrument som mäter egenskaper hos reflekterat ljus för att beräkna ett avstånd. Lasern utgår i från ett noll-läge på barmark och kan därefter mäta höjdskillnanden när snön faller.

 

Tekniken ska testas och utvärderas vintern 2019-2020 och ingår i forskningesprojketet IoT Hub för tillgänglighet som genomförs i ett samarbete mellan Bron Innovation, Sundsvalls kommun, Mittuniversitetet, Pro & Pro, Masarin Consulting Group, Weevil, iComIT, Portal Plus, Permobil, Servanet och RISE. Projektet är en del av det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

 

av

av

av

av

av

av

av

Logo
Formas logotyp
Energimyndigheten logotyp

Recommended

The page was updated 6/20/2022