Green Energy Solar cells and wind mills

Stor satsning på forskning inom energilagring och kraftelektronik

Wed 18 Dec 2019 17:05

I flera år har Mittuniversitetet genomfört en kraftfull satsning på forskning inom grön energi och energilagring. Nu beviljar KK-stiftelsen drygt 25 miljoner kronor till Mittuniversitetet, bland annat för ett nytt projekt med målet att utveckla ny teknik för effektivare energilagringssystem.

Forskningsprojektet STORE ger Mittuniversitetet förutsättningar att utveckla forskningen inom grön energi och energilagring. Forskarna kommer att arbeta med energilagring i litiumjonbatterier och superkondensatorer. Projektet innefattar hela kedjan från materialbearbetning, som möjliggör storskalig framställning, till kraftelektronik för att konstruera effektiva energilagringssystem.

Projektet beviljas 14,7 miljoner kronor och beräknas pågå fyra år.

− Det rör sig om mycket viktig och aktuell forskning som behövs i samhällets omställning från fossil energi till gröna alternativ eftersom behovet av att lagra energi från till exempel solpaneler, vindkraft samt i elbilar ökar, säger Kent Bertilsson, professor vid STC forskningscentrum på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetets kunskap inom materialteknik från den skogsindustriella forskningen vid forskningscentret FSCN tillsammans med forskningen inom elektronik vid STC gör satsningen unik då man kan ta ett helhetsgrepp på utmaningarna inom lagring av energi.

Målsättningen är att utveckla storskalig produktion av nya lagringssystem för elektrisk energi till låga produktionskostnader. En av projektets partners är SKF-företaget Vesta Si i Ljungaverk som tillverkar kiselmaterial som kan göra litiumjonbatterierna effektivare.

− Från Ljungaverk var vi med i de första forskningssatsningarna rörande litiumjonbatterier vid Mittuniversitetet. Det känns mycket bra att vi nu kan ta nästa steg i utvecklingen, säger Joakim Bäckström, docent och teknikchef på Vesta Si.

− Via forskningen kan vi utveckla samarbetet med andra viktiga aktörer kring energilagring, däribland forskargrupper vid Uppsala Universitet, och vi kan bidra till industriell utveckling, tillsammans med bland annat Vesta Si, säger Kent Bertilsson.

Bland övriga satsningar som också får stöd från KK-stiftelsen märks projekt som ska finansiera rekryteringar och kompetensförstärkning till Mittuniversitetets forskningsmiljöer STC och FSCN.

Mittuniversitetet är sedan tidigare ett av sex lärosäten i Sverige som är så kallad KK-miljö, KK-stiftelsens enskilt största satsning. Syftet med KK-miljöerna är att ge lärosätena möjlighet till ett långsiktigt och strategiskt arbete och de får därför medel från KK-stiftelsen via årliga verksamhetsplaner i stället för att söka i enskilda utlysningar.

KK-stiftelsen logotyp

För mer info:


Recommended

The page was updated 12/18/2019