Testbäddar ska minska kommunernas klimatpåverkan

Fri 13 Dec 2019 10:00

Färre kommunala transporter och därmed minskad klimatpåverkan. Det är ett av målen med Mittuniversitetets nya projekt inom området Internet of Things, IoT, som ska ge Västernorrland länets två första nationella testbäddar.

Fredrik Mattsson, verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård Härnösands kommun
Fredrik Mattsson, verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård i Härnösands kommun, räknar med att projektet ska leda till minskat resande. Foto: Lars Kågström.

− Testbäddarna gör att vi, utifrån vår forskning inom IoT, kan hjälpa företag och kommuner att bygga kompetens som kommer att leda till nya idéer och framtida utveckling, säger Mattias O’Nils, projektledare för IoT Testbäddar och centrumledare för forskningscentret STC på Mittuniversitetet.

Det finns över 100 testbäddar i Sverige men ingen av dessa är etablerade i regionen och kunskapen kring testbäddar är generellt låg inom näringsliv och offentlig sektor. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och organisationer kan samverka genom forskning, utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller lösningar.

I projektet medverkar Härnösand, Sundsvall, Timrå och Örnsköldsviks kommuner. Tillsammans med de fyra kommunerna kommer Mittuniversitetet att utveckla ett koncept som med hjälp av IoT ska identifiera samordningsmöjligheter för kommunala transporter och på så sätt minska resor och CO2-utsläpp från kommunal verksamhet.

− Kommunen gör varje år resor som motsvarar flera varv runt jorden och om det här projektet kan hjälpa oss att minska resandet med ett varv runt jorden är det värt mycket. Vi räknar med att hitta synergier som gör att vi kan minska vårt resande, vilket i sin tur minskar vår klimatpåverkan och sparar resurser, säger Fredrik Mattsson, verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård Härnösands kommun.

Målsättningen med IoT Testbäddar är att etablera två nationella testbäddar inriktade mot Smart industri och Smarta samhällen. Det ska ge regionens företag och kommuner möjlighet att bygga ny kunskap inom IoT bland annat genom att testa och utvärdera lösningar med 5G-teknik. Arbetet kommer att pågå i drygt tre år och målet är att engagera ett 30-tal företag.

IoT Testbäddar är ett samverkansprojekt där Mittuniversitetet är huvudpart och där forskningsinstitutet RISE är med i genomförandet. Projektet finansieras av EUs regionala fond, Region Västernorrland, Mittuniversitetet, 19 företag samt samverkansavtalen med Sundvall, Örnsköldsvik, Timrå och Härnösand kommun.

Kontaktpersoner:

Mattias O´Nils, projektledare samt centrumledare för forskningscentret Sensible Things that Communicate, Mittuniversitetet, 070-695 76 68, mattias.onils@miun.se
Fredrik Mattsson, verksamhetschef hemtjänst och hemsjukvård Härnösands kommun, 073-046 26 96, fredrik.mattsson@harnosand.se

Logo

Recommended

The page was updated 1/27/2020