Lärosäten kraftsamlar för att stärka svensk industri

Wed 08 May 2019 09:00

För att hänga med när digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Nu kraftsamlar fem lärosäten kring en ny nationell företagsforskarskola inom området smart industri.

Simone Grimaldi at Imerys industrial Iot

Våren 2020 startar den nya företagsforskarskolan på Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet i nära samarbete med KK-stiftelsen. Det blir den största företagsforskarskolan i Sverige inom området Smart industri. Den riktar sig till företag som vill stärka sin konkurrenskraft genom att forma framtida nyckelpersoner för industriell utveckling med ny värdefull kompetens kopplat till smart industri.

- Det här är en unik möjlighet för våra företagspartners att få stöd för kompetensutveckling inom smart industri, säger prof. Mattias O’Nils, ledare för forskningscentret STC.

Genom forskarskolan kan företagen bygga starka nätverk i sin bransch och med lärosätena, och dessutom ta del av en stor mängd forskningsresultat. Grunden är att industrin och akademin har en nära samverkan. Totalt finns ett 40-tal platser fördelade på de fem lärosätena.  Även om doktoranden är inskriven hos ett av lärosätena hindrar inte detta att företaget ligger varsomhelst i landet. 

Fem inriktningar

Forskningsbredden i forskarskolan blir unik i sitt slag med enorm potential eftersom man sammanfogar fem lärosätens spetsforskning inom smart industri. Företaget och högskolan formulerar forskningsuppdraget tillsammans. Företagsforskarskolan är inriktad på fem utvecklingsområden som har stor betydelse för industrins framtid: 

  • Smarta och hållbara material och tillverkningsmetoder
  • Smarta produkter och processer
  • Smart produktionsteknik för flexibla, agila och förändringsbara produktionssystem
  • Smarta arbetssätt för snabb och effektiv produktframtagning/industrialisering
  • Effektiv kvalitets-, underhålls- och produktivitetsutveckling mot smart produktion. 

-- - Företagsforskarskolan bygger vidare på vår stora satsning inom Industriell Internet of Things. Vi utvecklar framtidens uppkopplade mätsystem med fokus på industrins tuffa utmaningar och krav, berättar Mattias.

Nya affärsmöjligheter

Med 40 forskningsprojekt som löper parallellt och tangerar varandras områden får både företagen och lärosätena tillgång till en omfattande mängd forskning. Det ger också ett värdefullt nätverk där företag och doktorander kan skapa nya kontakter, nya samarbeten och kanske även nya affärsmöjligheter. Erfarenheter från tidigare företagsforskarskolor visar att merparten av doktoranderna fortsätter sin anställning på det samverkande företaget efter examen.

- I samarbete med de andra fyra lärosätena tar vi nu emot intresseanmälningar från företagen som sedan gör en formell ansökan i höst. Antagningen sker till våren och hösten 2020 börjar företagsdoktoranderna sina studier, avslutar Mattias. 

För mer information kontakta:

Prof. Mattias O'Nils, ledare för Mittuniversitetets forskningscenter STC - Sensible Things that Communicate
Tele: 010-142 87 80
E-post: mattias.onils@miun.se

Läs mer om satsningen på www.smartindustrysweden.se


Recommended

The page was updated 5/9/2019