Signalmätning på virkesterminal

Tue 31 Mar 2020 14:47

Under mars genomförde Telia signaltester på virkesterminalen i Torsboda för att sammanställa dagens förutsättningar för fjärrstyrning. I forskningsprojektet Remote Timber samarbetar flera företag för att utveckla fjärrstyrda maskiner på virkesterminaler.

Torsboda signalmätning

Forskningsprojektet Remote Timber startade i november 2019 och målet med projektet är att uveckla en demonstrator för att fjärrstyra en virkeslastare på en timmerterminal. Tanken är att enskild operatör ska kunna ta hand om lossning och lastning på flera virkesterminaler samtidigt innebär det en betydande effektivitetshöjning.

I mars genomförde projektpartnern Telia signalmätningar på den utvalda testsiten, en virkesterminal i Torsboda. Testet visade att signalstyrkan Telias befintliga basstationer varierande och påverkades av de stora  virkeshögarna som finns på platsen. Nya tester kommer att genomföras med mobilnätsförstärkning på testsiten för att kunna garanatera tillräcklig uppkoppling när det sedan är dags att testköra fjärrstyrning vilket kräver att ett driftsäkert nät utan fördröjningar.

Det planeras även att göra jämförande tester där virkeslastaren körs via 5G men det kräver att ett mobilt 5G-nät sätts upp på testsiten.

Vid frågor kontakta:


Recommended

The page was updated 4/29/2020