Lastar av 48 ton timmer på 5 minuter

Mon 27 Apr 2020 13:42

Hur effektivt är arbetet på virkesterminaler idag? Det ville forskningsprojektet Remote Timber ta reda på genom att göra tidsstudier på lossning av timmerbilar. Denna data ska användas för att jämföra och utvärdera hur effektiva fjärrstyrda virkeslastare skulle kunna vara.

Henrik von Hofsten gör tidsstudier i Östavall

Idag saknas bakgrundsdata om hur lång tid olika arbetsmoment vid lastning och lossning tar på en virkesterminal. För att kunna utvärdera hur effektiv fjärrstyrda virkeslastare kan bli krävdes därför ordentliga tidsstudier av hur arbetet fungerar idag.

Henrik von Hofsten arbetar som projektledare på Skogforsk och har över 30 års erfarenhet av att göra tidsstudier för skogsindustrin. Han har mätt allt ifrån timmerbilars körsträckor till olika skogsmaskinernas arbetsmoment. Därför fick Henrik i uppdrag att göra tidsstudier på en timmerterminal i Östavall i Ånge kommun.

Fokus för denna tidsstudie låg på att beräkna hur lång tid det tar för en virkeslastare att lasta av en timmerbil. Henrik tog tid på varje arbetsmoment som till exempel: hur lång tid det tog att köra fram virkeslastaren till timmerbilen, att greppa timmertraven, själva lyftet och så vidare. Därefter räknades de olika tiderna ihop till en totalsumma som sätts i förhållande till hur mycket virke som lastats av under den totala tiden.

- Jag har inte hunnit sammanställa all data än men maskinföraren lastade av 48 ton virke på 5 minuter. Jag slogs av hur otroligt effektivt förarna arbetar. Lastbilsförarna ställde sig på exakt rätt plats för att minimera avståndet till virkesvältan. Maskinföraren var väldigt rutinerad och skicklig på sitt arbete. Han hade full kontroll på varenda stock, säger Henrik.

Även tåg lastas på virkesterminalerna. Då tillkommer tid för skyttling, när maskinförarna förbereder tåglastningen genom att bära fram timmertravar intill tågrälsen. På så vis minskas tågets tid på terminalen vid själva lastningen men det är ett tidskrävande arbete då tågen kan ha ett 20-tal vagnar och nå en längd på över 500 m.

Nästa steg för Henrik blir att göra jämförande tidsstudier när den fjärrstyrda virkeslastaren är på plats på testsiten i Torsboda strax utanför Sundsvall. De olika tidsstudierna kommer sedan att jämföras och användas som underlag i forskningsprojektets slutanalys där man utvärderar fjärrstyrning av virkeslastare. Målet med fjärrstyrning är att kunna effektivisera arbetet på virkesterminalerna genom att till exempel kunna öka tillgängligheten på terminaler med låg bemanning då en operatör kan bemanna flera terminaler samtidigt.

Läs mer om forskningsprojektet Remote Timber www.miun.se/remotetimber

Om Henrik von Hofsten

Henrik von Hofsten

Om Skogforsk

Logo

Recommended

The page was updated 4/29/2020