AI ska förbättra trafikplanering av bussar

Wed 13 May 2020 10:16

I ett nytt samarbete mellan Mittuniversitetet och företaget Portalplus ska man nu utveckla AI-baserade lösningar för att optimera trafikplaneringen av bussar. Fokus ligger på att minska bränsleförbrukning, tjänstekostnader och förseningar i trafiken.

Buss

Portalplus erbjuder idag ett bussplaneringssystem som samlar information om bussar, chaufförer och rutter. Som en del av Portalplus AI-strategi tar de nu nästa steg i utvecklingen och lägger till artificiell intelligens i systemet för att minska bränsleförbrukning, tjänstekostnader och förseningar i trafiken.

- Detta projekt innebär starten på vår AI-resa och gör det möjligt för oss att skapa AI-baserade tjänster som direkt kan implementeras hos våra kunder, säger Mikael Bäckman som är projektledare på Portalplus.

I dagsläget finns 800 uppkopplade bussar i Portalplus databas och dessa har generat data sedan 2012. Denna information visar till exempel att det är stor variation i bränsleförbrukning mellan olika förare, bussar och rutter. Därför vill Portalplus utveckla en AI-modell som kan samköra denna data med information om väder och trafiksituation. På så vis kan bussbolagens trafikplanerare få AI-baserade rekommendationer för att effektivisera trafiken. Målet är att kunna erbjuda förarna möjlighet att köra på rutter som är optimerade för deras körstil och på så vis minska bränsleförbrukningen. Målet är också att reducera förseningar vilket förhoppningsvis kommer att leda till en förbättrad reseupplevelse för bussbolagens resenärer.

Mittuniversitetets forskare bidrar med sin expertkompetens kring AI i projektet.

- För att kunna forska kring tillämpningar av AI-metoder krävs bra data och tack vare vårt samarbete med Portalplus och deras databas får vi en unik chans att utveckla våra metoder och dela med oss av vår kunskap, säger prof. Mattias O’Nils vid Mittuniversitetet.

Det nya projektet är ett resultat av samverkan mellan Mittuniversitetet och Bron inom IoT området. Projektet finansieras med 500 000 kr av Vinnova startade i april 2020 och beräknas avslutas i maj 2021.

 

Kontaktpersoner:

Mikael Bäckman, projektledare på Portalplus
E-post: mikael.backman@portalplus.se

Mattias O’Nils, Mittuniversitetet
E-post: mattias.onils@miun.se

Created by Christine Grafström
Logo

Recommended

The page was updated 5/13/2020