Studenten Rasmus testar 5G för fjärrstyrning

Mon 04 May 2020 10:33

Hur bra är 5G för fjärrstyrning av fordon? Det ska civilingenjörsstudenten Rasmus Holm ta reda på i ett exjobb tillsammans med företaget Dewire.

Rasmus Holm exjobbs student om 5G mätning

Rasmus Holm är student på civilingenjörsprogrammet i datateknik och är nu inne på sitt femte år i utbildningen då alla civilingenjörsstudenter gör ett exjobb. Rasmus har tillsammans med IT-bolaget Dewire undersökt vad fördelen är med att använda 5G för fjärrstyrning av fordon och vart gränsvärderna går när det gäller latens.

Rasmus Holm läser sista året på Civilingenjör datateknik.

- Jag tyckte Dewires exjobb om fjärrstyrning och 5G var intressant och ansökte om att få uppdraget. Jag fick sedan komma på intervju och fick exjobbet. Johan Deckmar på Dewire är min handledare och det varit ett väldigt trevligt och givande samarbete, säger Rasmus.

Rasmus började sitt exjobbsarbete med att återanvända en autonom radiostyrd bil som han byggt tillsammans med några andra civilingenjörsstudenter i ett gemensamt studentprojekt (Student Innovation Mid Sweden – SIMS). I SIMS-projekt får civilingenjörsstudenter från olika inriktningar samarbeta kring ett skarpt uppdrag från ett företag. Nu byggde Rasmus om den autonoma radiostyrda bilen för att kunna fjärrstyra den via en laptop och tv-spels handkontroll. Han skapade en kod för att kunna skicka och ta emot kommandon för gas och broms av bilens två motorer som kopplats till handkontrollens joysticks. Därefter genomförde Rasmus användartester där en grupp med testpersoner fick testa att fjärrstyra den radiostyrda bilen för att kunna utvärdera användarupplevelsen vid olika latensnivåer. De började att styra den med en baslatens på 95 millisekunder sedan ökade Rasmus latensen stegvis med 30 millisekunder till som mest 360 millisekunder extra.

Den radiostyrda bilen som Rasmus byggt om för fjärrstyrning.

- Resultatet visade att användarvänligheten dök drastiskt vid högre fördröjning. Användarna upplevde det obehagligt att styra och fördröjningen ökar också risken för olyckor drastiskt när fordonet inte svara på signalerna, berättar Rasmus.

I nästa steg uppmätte Rasmus hur mottagningen av Mittuniversitetet 5G-nästet var i förhållande till det publika 4G-nätet. Utifrån vissa platser på campusområdet mättes latens och tillgänglig bandbredd för både 4G och 5G. Förutsättningarna för de olika näten skiljer sig åt då 4G-nätet har fler basstationer vilket ger bättre mottagning men nätet delas också med allmänheten vilket påverkar uppkopplingen. 5G-nätet är låst för allmänheten men har bara en basstation vilket gör att byggnader och andra hinder påverkar signalens räckvidd.

- Testerna visade att 5G ser ut att ha en överhand över 4G så länge signalen inte blir blockerad av en betongbyggnad, för då verkar det vara uppladdningshastigheten som påverkas först. Som bäst levererade 5G-nätet 1,2 Gbps i nedladdning där 4G nätet bara kunde leverera 280 Mbps som mest men 4G-nätet hade bättre täckning.  När det gäller mätningarna av latens så var 5G-nätet i snitt bättre på de flesta mätpunkterna och några låg de lika, avslutar Rasmus.

Nästa steg för Rasmus är nu att analysera testerna och sammanställa arbetet i en rapport. Efter examinationen i juni kommer den färdiga rapporten och avhandlingen att publiceras för allmänheten i publiceringsplattformen Diva. 

Created by Christine Grafström

Recommended

The page was updated 5/4/2020