Major investment in strengthening the region's competence in AI

Tue 16 Jun 2020 00:00

Two new professors, increased excellence in SME and a greater investment in research in artificial intelligence, AI, and new educations. These are some of the goals for the EU project in AI.

Autonomous technologies

Två nya professorer, ökad spetskompetens i små och stora företag samt en större satsning på forskning inom artificiell intelligens, AI, och nya utbildningar. Det är några av målen för det EU-projekt inom AI där Mittuniversitetet gör gemensam sak med näringslivet i Jämtlands och Västernorrlands län.

− Idag kan inte regionernas företag och organisationer fylla sina kompetensbehov inom Artificiell Intelligens och det riskerar att leda till minskad konkurrenskraft vilket resulterar i lägre tillväxt och attraktivitet. Den här utvecklingen vill vi vända genom detta projekt och istället bidra till ökad forskning och tillväxt hos regionernas små och medelstora företag, säger Mattias O´Nils, centrumledare för Sensible Things that Communicate, STC, vid Mittuniversitetet.

Projektet beviljades nyligen drygt 6,1 miljoner kronor i medel från EUs regionala utvecklingsfond och de båda regionerna, vilket gör att satsningen omsätter drygt 9 miljoner kronor under två och ett halvt år. I projektet samverkar Mittuniversitetet med IT-klustret Bron Innovation i Västernorrlands län och organisationen Samling Näringsliv i Jämtlands län.

− Det här ger företagen möjlighet att öka sin kompetens och få stöd i att integrera AI i företagens utveckling och vi kommer också att kunna koppla regionen mot den nationella satsningen AI Innovation of Sweden, säger Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv Jämtlands län.

Projektet inleds hösten 2020 och ska öka de små och medelstora företagens investeringar i forskning och utveckling inom artificiell intelligens i både Jämtland/Härjedalen och Västernorrland. Målet är också att åstadkomma praktiska tillämpningar där AI används för att förbättra verksamheten ute hos företagen. Ett lyckat exempel sedan tidigare på den typen av satsning är Mittuniversitetets och Biometrias arbete där maskininlärning förenklat och möjliggjort stora effektiviseringar vid mätning av virke på virkesterminaler, vilket i förlängningen ökar skogsindustrins konkurrenskraft.

− Det är viktigt för vår region att stärka utvecklingen inom AI. Bland Brons medlemmar finns hög kompetens och engagemang inom AI, och genom samverkan med universitetet och även AI.se kan vi ta ytterligare utvecklingssteg, säger Lars Persson Skandevall, VD för Bron Innovation.

− Mittuniversitetet kommer dessutom att rekrytera två nya professorer inom AI och ett annat viktigt mål är att säkerställa att projektet leder till ökad spetskompetens i hela regionen vilket i förlängningen kommer att ge nya utbildningar, säger Mattias O´Nils.

Kontaktpersoner:

Mattias O'Nils, centrumledare för STC forskningscenter, mattias.onils@miun.se, 070-695 76 68
Peter Vomacka, verksamhetsledare Samling Näringsliv Jämtlands län, 076-782 20 77,
peter.vomacka@samlingnaringsliv.se
Lars Persson Skandevall, VD Bron Innovation, 070-666 42 53


Recommended

The page was updated 5/27/2021