Fiberoptiska sensorer ska öka livslängden på batterier | miun.se

Fiberoptiska sensorer ska öka livslängden på batterier

Wed 22 Jul 2020 12:51

Göteborgsföretaget Insplorion får tillsammans med Mittuniversitetet och RISE drygt 1,9 miljoner kronor från Vinnova för att fortsätta utveckla fiberoptiska sensorer som i realtid mäter laddningen hos battericeller.

Researcher working with fiber optics.
Docent Magnus Engholm arbetar i fiberoptiklabbet på Mittuniversitetet.

Företaget Insplorion, som sedan tidigare samarbetar med RISE kring sensorutveckling, ska nu tillsammans med Mittuniversitetet bilda ett konsortium som ska vidareutveckla batterisensorerna. Projektet ska bidra till utveckling av en multiplex sensor som kan utläsa temperatur samt fysio-kemiska förändringar. Målet är sensorer som kan sitta i batterier (exempelvis i elbilar) och möjliggöra användning av batteriet på ett mer effektivt sätt utan att det tar skada.

Korrosion är utmaningen

I ett typiskt batteripaket för fordon finns det hundratals battericeller och Insplorion vill sänka ner en fiberoptisk sensor, som är lika stor som ett hårstrå, i varje cell för att mäta temperatur och litiumjoner på cellnivå. I batteriet finns det elektrolyter som är korrosiva och förstör själva sensorn. För att skydda fibersensorn mot korrosion behövs en skyddande beläggning. Den stora utmaningen är att skapa en tillräckligt tunn beläggning för att bevara sensorfunktionen, men som samtidigt står emot elektrolyterna. Mittuniversitetets forskare Renyun Zhang och Magnus Engholm, som båda har lång erfarenhet av forskning kring olika material och fiberoptiska sensorer, kommer att fokusera på just detta.

- Den här utmaningen kopplar väl an till den forskning som vi på Mittuniversitetet bedriver inom sensorteknik och energilagning i bland annat forskningsprojektet STORE. Jag tror att projektens olika deltagare kommer att ha stort utbyte av varandra och kunna dela erfarenheter och forskningsresultat, säger Magnus Engholm, docent på Mittuniversitetet.

Forskningsprojektet som heter ”A multiplex nanoplasmonic battery sensor for improved battery management” startar den 1 september och finansieras av Vinnova. Projektet leds av företaget Insplorion i samarbete med RISE och Mittuniversitetet.  

Läs fler artiklar om projektet:

Elektroniktidningen: "Nya miljoner till sensorteknik"

Insplorion: "Batterisensor"

Battery pack
Logo

Frågor ställs till:


Recommended

The page was updated 7/22/2020