Mid Sweden University and Försäkringskassan in a unique investment

Thu 02 Jul 2020 10:50

Through a new strategic agreement, Mid Sweden University and Försäkringskassan IT department will make a joint investment in AI, artificial intelligence. The investment will attract and develop edge expertise in the area of AI.

AI-human brain

Genom en ny strategisk överenskommelse kommer Mittuniversitetet och Försäkringskassans IT-avdelning att göra en gemensam satsning inom AI, artificiell intelligens. Satsningen ska attrahera och utveckla spetskompetens inom området.

− Det är glädjande att vi tecknat en långsiktig samverkansöverenskommelse och det är smått unika delar som vi samverkar kring. Vårt gemensamma mål är att utveckla spetskompetens inom området AI och Mittuniversitetet kommer också att kunna dela kompetens med Försäkringskassan, något som vi inte har provat tidigare, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet.

Försäkringskassans IT-avdelning och Mittuniversitetet har sedan 2018 bedrivit förstudier inom AI och teknik för blockkedjor, vilket också har lett till att man gemensamt finansierar en doktorand inom AI. Nu ser båda parterna vikten av att formalisera samarbetet för en längre period.

Planen är bland annat att skapa delade tjänster som finansieras av båda parter, inom både utbildning och forskning. Mittuniversitetet kommer också att erbjuda vidareutbildningar för Försäkringskassans personal.

− Vi ser det som en styrka att kunna samarbeta med Mittuniversitetet kring kompetensutveckling på ett område som kommer så starkt. Vi jobbar redan med AI men genom denna samverkan kan vi växla upp utbildningen av vår egen personal vilket ökar förutsättningarna att vi blir lyckosamma i arbetet, säger Stefan Olowsson, IT-direktör på Försäkringskassan.

Ytterligare ett mål med samarbetet är att snabbt kunna bereda och initiera gemensamt arbete för projektansökningar till nationella och internationella utlysningar inom AI. Avtalet gäller till halvårsskiftet 2024.

Kontaktpersoner:

Hans-Erik Nilsson, dekan vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet, 010-142 87 39, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
Stefan Olowsson, IT-direktör  på Försäkringskassan, Försäkringskassans pressjour nås på 010-116 98 88


Recommended

The page was updated 8/17/2020