AI‑driven development at Science & Innovation Day

Mon 25 Oct 2021 10:22

Science & Innovation Day 2021 was arranged on October 19 and in the program you can listen to AI-driven development with Mattias O'Nils, head of STC, Tanja Keisu from Biometria and Mikael Bäckman from Portalplus.

Science & Innovation Day

AI-driven utveckling

Tanja Keisu är chef för Biometria Labs som samlar data från skogsindustrin och adderar datadriven innovation för att skapa nya tjänster och produkter. Biometria Labs har just lanserat en ny AI-lösning som kan avgöra volymen på virkestravar bara genom att analysera bilder av travarna och addera data från skogsmaskiner och viktdata från fordonsvåg. Denna nya AI-lösning startade som ett forskningsprojekt vid STC forskningscenter vid Mittuniversitetet och har nu bidragit till minskade kostnader för timmermätning.

Kan man använda data för att minska bränsleförbrukningen inom transportindustrin? Det var utmaningen som triggade forskarna vid STC forskningscenter när de skapade en AI-modell för att förutspå bränsleförbrukning. Mikael Bäckman och hans team på Portalplus fortsatte utvecklingen av modellen tillsammans med bussföretaget Byberg & Nordin. Nu, ett år efter testet påbörjades, så har Byberg & Nordin minskat sina bränslekostnader med mer än 10 procent.

Lyssna till dessa spännande case som presenterades på Science & Innovation Day 2021


Recommended

The page was updated 10/25/2021