Mon 13 Sep 2021 14:07

17 forskare från Mittuniversitetet presenterar sin forskning i SVT:s föreläsningsserie UR Samtiden. Jan Lundgren och Mattias O'Nils från STC presenterade hur man kan mäta ljud med AI och Sakernas internet och den uppkopplade staden. Föreläsningarna finns nu att se på UR Play.

Skärmklipp från UR Samtiden "Att upptäcka ljud med AI" föreläsning med Jan Lundgren
Jan Lundgren från STC presenterar "Att upptäcka ljud med AI" på SVT:s föreläsningsserie UR Samtiden.

Sakernas internet och den uppkopplade staden

Med hjälp av sakernas internet - the internet of things - kan vi få information om vår fysiska värld. Professor Mattias O'Nils berättar om hur den uppkopplade staden kan bidra till en hållbar samhällsutveckling med hjälp av flera spännande exempel. Den nya tekniken effektiviserar, ger mindre utsläpp, och kan utvärdera effekter av samhällsutvecklingen.

Se avsnittet på UR Samtiden (UR Play)

 

Att upptäcka ljud med AI

Docent Jan Lundgren berättar om sin forskning kring ljud och ljudpositionering. Med hjälp av artificiell intelligens vill man sortera ut ljud och ljudkällor för att kunna avgöra vad det är som låter. Genom att studera ljudet kan man bland annat hålla nere bullernivåer och förutspå när maskiner behöver underhållas. Tekniken kan även användas för att kategorisera hjärtljud på patienter med hjärtarytmi.

Se avsnittet på UR Samtiden (UR Play)


Recommended

The page was updated 9/13/2021