Nytt AI‑samarbete kan öppna nya marknader för Östersundsföretag

Mon 31 Jan 2022 11:28

Östersundsbaserade företaget Media Research har inlett ett nytt samarbete med Mittuniversitetets forskningscenter STC. Målet är att utveckla en AI-lösning som kan bearbeta större mängder annonsdata vilket kan öppna helt nya marknader för företaget.

Computer data and a portrait of Per Segerström, Media Research
Pär Segerström, delägare av Media Research, arbetar nu med att utveckla sitt erbjudande med hjälp av AI.

- Om vi snabbt kan kategorisera all vår data så skulle vi kunna förändra vår affärsmodell och vända oss till en större målgrupp vilket skapar helt nya affärsmöjligheter för oss, säger Pär Segerström som är delägare av Östersundsföretaget Media Research.

Annonsbevakning för stora företag

Media Research har funnits i över 20 år och bevakar annonsmarknader för företag och organisationer. Kunderna är idag mest stora företag från bilbranschen, matindustrin, teleoperatörer med mera. Media Research går igenom annonser inom respektive bransch och sammanställer dagligen nya rapporter för sina kunder så att de kan hålla sig uppdaterade och utvärdera sin egen, och sina konkurrenters, annonsering.

Från offline till online

När Media Research startade för 20 år sedan låg fokus på att bevaka offline-media så som dagstidningar, reklamutskick och magasin. Med årens utveckling har Media Research adderat online-annonsering i sitt erbjudande och den marknaden har efterhand tagit över mer och mer.

- Bevakningen av online-annonsering är idag semimanuell. Vi köper in data från ett företag som scannar av internet på annonser. Sedan bearbetar vi den utifrån våra kunders behov. Men vi hinner bara bearbeta en bråkdel av all data som vi har, därför växte det fram en ide om att använda AI eller machine learning, berättar Pär Segerström som är delägare av Media Research.

AI tar över databearbetningen

Just när arbetet med att kategorisera dagens datamängd kändes övermäktigt snavade Pär över en artikel om AI med Mattias O’Nils från Mittuniversitetet. Pär tog kontakt med Mattias och beskrev sin utmaning. Efter ett första möte bestämde sig Pär och Mattias för att, inom forskningsprojektet AI-kompetens, göra ett test på enkla datamodeller för att se om AI var möjlig väg att gå för företaget. 

- Testprojektet med dessa enkla modeller har hittills visat sig checka av alla krav vi har. Det har gjort att vi bestämt oss för att fortsätta samarbetet och utveckla tekniken så att den funkar på riktigt och sedan i nästa steg går skala upp, säger Pär.

Testet visade att en AI-lösning skulle kunna bearbeta all data mycket effektivt och addera ett lager med taggar som gör det lättare att kategorisera alla typer av annonser. AI-lösningen skulle inte bara kunna identifiera vilket varumärke som står bakom annonsen, den skulle också kunna identifiera tex. vilken bil- eller telefonmodell som används i annonsen.

En AI-lösning som kan processa all data skulle kunna innebära att Media Research kan erbjuda sina tjänster till fler branscher och även till mindre företag eller företag som verkar i en väldigt nischad bransch.

- Om vi kan kategorisera all vår data så skulle vi kunna förändra vår affärsmodell och vända oss till en större målgrupp vilket skapar helt nya affärsmöjligheter för oss, säger Pär.

Nytt samarbete

Mittuniversitetet och Media Research har nu ansökt om finansiering från Tillväxtverket för att fördjupa samarbetet och vidareutveckla AI-lösningen. Målet med ansökan är att kunna rekrytera en industridoktorand som ska bli en naturlig länk mellan företaget och universitetet. Doktoranden ska fokusera på att utveckla AI-lösningen och dela kunskap och erfarenheter mellan Media Research och Mittuniversitetet.  

-  Samarbetet med Mittuniversitetet är helt nytt och har gått väldigt fort men det känns toppen. Det är roligt att vi har ett ömsesidigt intresse av att lära oss mer av varandra och bygga något nytt, avslutar Pär.

I mars får Mittuniversitetet och Media Research besked från tillväxtverket om deras projektansökan gått igenom.

 

Om AI-kompetens

Målet med projektet AI-kompetens är att öka kunskapen, rekrytera och bygga kompetens inom Artificiell Intelligens i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Projektet är ett samarbete mellan Bron Innovation, Samling Näringsliv och Mittuniversitetet. Finansieras med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond, Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland och Mittuniversitetet.

Läs mer om AI-kompetens

 

Om Media Research

Media Research grundades 1997 och har idag sex anställda. Huvudsätet är i Östersund men de har även kontor i Stockholm och Sundsvall.  Företaget har kunder i hela Norden samt England.

Läs mer om Media Research

 

Logo

Recommended

The page was updated 2/1/2022