Construction machines are connected to the internet

Tue 24 Jan 2023 11:00

During the autumn, researchers at Mid Sweden University, connected construction machines working on a construction site at Alnö in Sundsvall. This is the first step towards measure and follow up construction machinery's CO2 emissions with the goal of being able to reduce emissions in the long term.

Article in Swedish

Under hösten har forskare vid Mittuniversitetet kopplat upp entreprenadmaskiner som arbetar på en byggarbetsplats på Alnö i Sundsvalls kommun. Maskinerna som tillhandahålls av Njurunda Schakt och Entreprenad har kopplats upp med sensorer som mäter maskinernas olika aktiviteter, på samma vis som en aktivitetsklocka som människor använder. Att mäta maskinernas aktivitet är första steget mot att kunna mäta och följa upp entreprenadmaskiners CO2-utsläpp med målet att på sikt minska utsläppen.

 

Sensorn är placerad på grävmaskinens arm för att fånga upp rörelseaktivitet.

Sensorerna på entreprenadmaskinerna samlar in data om hur maskinerna rör sig, data som forskarna sedan ska analysera och extrahera hur maskinen används. Till exempel hur mycket av tiden som maskinen står på tomgång, gräver eller transporteras mellan olika arbetsmoment.

- Tekniken vi använder liknar den som finns i aktivitetsklockor för människor. Skillnaden är att våra sensorer ska identifiera vilka olika arbetsmoment en maskin utför, berättar Sebastian Bader, forskare vid Mittuniversitetet.

Datainsamlingen ingår i forskningsprojektet ”Utsläppsmätning av entreprenadmaskiner – genom IoT-baserad aktivitetskartläggning” där målet är att utveckla IoT-baserade lösningar för entreprenadmaskiner som kan bidra till att minska och synliggöra CO2-utsläpp. Information som kan användas i planering av arbeten, vid upphandling och sedan redovisning.

- Idag finns det få styrmedel att påverka utsläppsmängder i ett anläggningsarbete. Anläggningsarbeten kräver ofta flera olika sorters fordon, som var och en gör flera olika moment och inte sällan samverkar de och väntar in varandra osv. Om man genom mätningar och beräkningar kan få tillförlitliga data om energiförbrukning och utsläpp skulle vi få helt nya verktyg att till exempel följa arbetet i realtid och optimera det pågående arbetet. Förhoppning är att vi med den här informationen på sikt skulle kunna styra mot utsläpps- och energieffektivisering redan i våra entreprenadupphandlingar, berättar Åsa Jadelius, digitaliseringsstrateg Sundsvalls kommun.

Nästa steg i projektet är nu att analysera det insamlade datat och korrelera sifforna med bränsleförbrukningen. IT-företaget Imagimob som är partner i projektet kommer att använda sin AI-plattform för att bearbeta och presentera data på ett tillgängligt sätt.

Projektet finansieras med stöd från innovationsmyndigheten Vinnova och koordineras av Bron Innovation. Partners i projektet är Forskningscentret STC vid Mittuniversitetet, Pro&Pro, Sundsvalls kommun, Region Västernorrland, Imagimob och Portal+.

Läs mer om projektet

 

 

av

av

av

av

av


Recommended

The page was updated 3/30/2023