Letters A and I glows in white on a dark background.

The AI competence project summarizes the results

Wed 22 Mar 2023 14:17

The research project AI Competence has been completed and now the results from the project are summarized in a final film. In the film, the project's participants tell how, with support from Mid Sweden University, they increased their skills and developed new applications with the help of AI.

Man med ljus skjorta och svart stickad tröja framför en digital bakgrund.

Film about the AI competence project

Here you can see some of the results from the project when partners such as Biometria, Media Research and PortalPlus talk about their AI development together with Med Sweden University, Bron Innovation and Samling Näringsliv.

Results from the project in Swedish:

Projektet AI-kompetens startade hösten 2020 med målet att öka kunskapen kring Artificiell Intelligens och rekrytera ny kompetens inom AI till både Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Projektet fokuserade på små och medelstora företag samt myndigheter där behovet av kompetens var stort men även potentialen att tillgodogöra sig kunskapen var som störst. Projektet leddes av Mittuniversitetet i nära samarbete med Bron Innovation och Samling Näringsliv.

Stort kompetensbehov

Under början av 2021 genomförde projektet en enkätundersökning som visade att 83 % av regionens företagen tror att AI kommer att bli helt avgörande för deras bransch inom de närmaste fem åren och att de behöver mer kompetens inom AI.

För att möta upp den stora efterfrågan på mer kunskap om AI har projektet genomfört elva AI-workshops som riktat sig mot olika branscher såsom fastighetsbranschen, tillverkande industri, skogsindustrin, offentlig sektor samt en övergripande workshop med fokus på frågor kring etik och juridik. Intresset för projektets olika aktiviteter som workshops, seminarier och utbildningar har varit stort och sammanlagt lockat över 2500 deltagare.

Mittuniversitetet höjer kompetensen

Ett viktigt mål för projektet var att öka och stärka även Mittuniversitetets kompetens inom AI. Både för att möta upp det stora behov som finns hos regionens företag och organisationer och för att vara internationellt konkurrenskraftiga. Därför rekryterade Mittuniversitetet sju seniora forskare med kompetens inom AI och maskininlärning samt anställde flera unga doktorander. Tillsammans stärker de Mittuniversitetets position inom området.

Fyra personer med varsin bärbar dator sitter vid ett bord och samtalar.

Företaget Media Research har rektyterat industridoktoranden Faeze Zakaryapour Sayyad som är expert på AI. 

Ett nätverk för AI

För att stötta nätverkande och sprida kunskap om AI startade projektet ett AI-nätverk dit alla med ett intresserade för AI kunde anmäla sig. Nätverket har idag över 200 personer som representerar företag i Västernorrland och Jämtland, samt en mindre del från övriga delar av Sverige.[1] Nätverket får ta del av de senaste nyheterna inom AI, får inbjudningar till events och utbildningar och en möjlighet att skapa värdefulla kontakter för framtiden.

Timmerlastbil, kameramätning, bildskärmar

Biomteria använder AI för att optimera fjärrmätning av virkeslass.

Femton nya AI-tillämpningar

Ett stort projektmål för Mittuniversitetet var att tillsammans med företag utveckla olika praktiska AI-tillämpningar. Under projektet tre år har totalt femton olika tillämpningar genomförts. Dessa tillämpningar har även använts som goda exempel för att visa på möjligheterna med AI och sprida kunskap till andra företag i regionen. 

Tre av dessa tillämpningar presenteras i projektets slutfilm där Tanja Keisu från skogsbolaget Biometria berättar hur AI hjälper dem att mäta timmerlaster. Mikael Bäckman från PortalPlus berättar om hur de tillsammans med Mittuniversitetet använt AI för att ruttoptimera och planera busstrafik bättre. Pär Segerström från det Jämtlandsbaserade företaget MediaResearch startade under projektet ett helt nytt samarbete med Mittuniversitetet och har idag anställt en industridoktorand som är expert på AI och ska hjälpa företaget att utveckla verksamheten.  

Fört regionerna närmare varandra

Ett väldigt viktigt resultat är att projektet lett till en ökad samverkan mellan regionerna Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Tack vare ett löpande och nära samarbete mellan Mittuniversitetet, Bron Innovation och Samling näringsliv har projektet lyckats sammanlänka regionerna på ett sätt som inte funnits tidigare inom detta område. Denna samverkan är av mycket stor vikt för regionernas framtida utvecklingsmöjligheter och samarbetet kommer att tas vidare i nya satsningar och stärker på så sätt möjligheterna att konkurrera både nationellt och internationellt. 

Nästa steg DIGIT

Projektet har nu avslutats men samarbetet mellan organisationerna fortsätter. En ny projektansökan har skickats in där Mittuniversitetet, Bron Innovation och Samling Näringsliv siktar på att fortsätta den gemensamma digitaliseringsresan med ett helhetsgrepp kring fler områden där bland annat AI, Internet of Things och 5G ingår. Målet med projektet som kallas DIGIT är att tillsammans stärka regionens utveckling med hjälp av ny teknik.

AI-kompetens i siffror, 7 nya rekryteringar av AI-kompetens vid Mittuniversitetet, nya praktiska tillämpningar med AI, 11 genomförda AI-workshops, 2500 deltagare på projektets aktiviteter, AI-nätverk med mer än 200 personer

Logo

Recommended

The page was updated 3/22/2023