Mid Sweden University rewards high school work

Tue 20 Jun 2023 13:59

Every spring, Mid Sweden University organizes an essay competition for high school students in Sundsvall. A total of three high schools participated: Klara Teoretiska Gymnasium, Skvaderns gymnasiumskola and Sundsvalls gymnasium Västermalm, and now the winners have been announced.

.
Fabian Semb from the Technology Program at Sundsvall Gymnasium Västermalm receives the first prize for Mid Sweden University's researcher and jury member Börje Norlin.

Från varje gymnasieskola har 3-4 vinnare utsetts och hyllats vid prisutdelningar runt om i staden. Med på plats på Sundsvall Gymnasium Västermalm var forskaren Börje Norlin som delade ut första priset till Fabian Semb som skrivit en uppsats om Grön infrastruktur och biologisk mångfald.

Uppsatstävlingens jury bestod av forskare från Mittuniversitetet som motiverade första priset med ”En engagerande och välskriven framtidsvision av expanderande städer med grön infrastruktur där biologisk mångfald kan främjas och luftkvalitén förbättras i stadsmiljö. Vetenskapliga rön refereras väl och exempel som biodling inne i Paris stärker resonemanget.”

Efter prisutdelningen passar vi på att ställa några frågor till Fabian om sitt arbete med uppsatsen som hade titeln ”Grön infrastruktur och biologisk mångfald i framtidens urbana miljöer”.

Hur har det varit att skriva uppsats?

- Det har varit ganska kul men också stressigt att skriva uppsats. Vi fick uppdraget av vår lärare i svenska och Mittuniversitetet satte temat och ramarna för själva uppsatsen.

Hur kom du på vad du skulle skriva om?

- Det tog ett tag att komma på vad jag skulle skriva om. Temat var de globala målet 11: Hållbara städer och samhällen, och jag ville fokusera på hur vi kan ha hållbara städer i framtiden med ett fokus på arkitektur och samhällsbyggande där jag undersökt metoder för biologisk mångfald.

Vad har du lärt dig under den här tiden?

Arbetet med uppsatsen har främst lärt mig att skriva vetenskapligt. Det har varit kul att själv få välja ämnet vilket gjort att jag varit mer engagerad, avslutar Fabian.

Nu väntar ett långt sommarlov innan sista året på gymnasiet startar. Till hösten har Fabian valt inriktningen samhällsbyggande och miljö och på frågan om framtiden svarar Fabian, som nyligen gjort sin mönstring, att efter studenten så blir nästa utmaning att göra lumpen.


Recommended

The page was updated 6/20/2023