European Researchers´ Night 2017

The European Researchers’ Night is a Europe-wide public event dedicated to popular science and fun learning. It takes place each year on the last Friday in September. Around 30 countries and over 300 cities are involved. Our researchers Sven Norgren and Ulf Jennehag held presentation about their research in Kulturmagasinet, Sundsvall on European Researchers´ Night, Forskarfredag, 2017.

11.jpg

Forskarfredag 2017 

  • HAND in HAND – möjligheten till högkvalitativ och inkluderande utbildning - Maria Rasmusson & Helene Dahlström
  • Morgondagens ”plastkasse” kommer från svensk skog - Sven Norgren
  • Hållbart Samhällsbyggande - Från mellersta Norrland till Europas glesa bygder - Edith Andresen
  • Styrel – ett projekt för att styra en av samhällets viktigaste funktioner - Christine Grosse
  • Internet of Things - är det bara användbart eller ska vi vara oroliga? - Ulf Jennehag
  • Ett år kvar till valet 2018! - Kajsa Falasca

For more information

For more information about the SMART-project. Please visit www.miun.se/SMART