Business Innovation Seminar with Skanska

On April 6 Ulrica Åhman and Bertil Rosquist were our guests in Business Innovation Seminar. They talked about Skanska - att arbeta hållbart i en snabbt föränderlig värld!

Bis_03.jpg
Ulrica Åhman, Skanska

 See the seminar on the website. The seminar is in Swedish.