Open Seminar Forskning möter Näringsliv

Welcome to our open Seminar called "Utmaningen att skapa nya produkter genom samarbeten mellan företag och universitet". Mathias Frenzel, owner of the company SWT Paper.

Seminarium 150326.jpg
Mathias Frenzel, SWT paper is our guest in this Open Seminar.

Get the Invitation in PDF.

The seminar will be in Swedish this time.

Welcome!