Business Innovation Seminar with Anders Kihl from Ragn-Sells

Welcome to Business Innovation Seminar with Anders Kihl, Head of Research and Development Ragn-Sells.

BIS 5 oktober 2017.jpg

Avfall och resurser i en cirkulär ekonomi

Anders Kihl, chef Forskning och Utveckling Ragn-Sells

Ökad folkmängd och konsumtionen ställer nya krav på oss som återvinningsföretag. För att möta framtidens utmaningar måste vi ligga steget före. Därför är forskning en självklar del av Ragn-Sells verksamhet. Vår utmaning är att ta fram, sammanfoga och utnyttja de kunskaper som behövs för att förbättra människans levnadsvillkor, utan att undergräva livets förutsättningar på jorden. Förutsättningar ändras, miljömål skärps och vi strävar efter att vara en av dem som tar fram goda exempel som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Att hitta fler sätt att göra avfall till resurs och genom det gå emot en cirkulär ekonomi är ett prioriterat område inom vår forskning.

Seminariet hålls på svenska. Vi filmar dagens seminarium för dig som inte kan delta på plats. Läs mer på www.miun.se/seminars

Follow the seminar on the website