Business Innovation Seminar

Welcome to Business Innovation Seminar with Pavel Calderon and Stefan Christiernin from NEVS.

BIS 2 mars 2017.jpg

The title of the seminar is NEVS - förstklassiga elbilar för framtiden. The seminar will be in Swedish.

NEVS utvecklar elbilar som tar ansvar för framtiden. Deras ägare Kai Johan Jiang skapade NEVS år 2012 med ett uttalat mål att bidra till att lösa de miljöutmaningar världen står inför. Elektrifiering, elbilar, nya ägandeformer och självkörande bilar är bara några av de tongivande trender som de ser kommer att sätta agendan inom fordonsindustrin. I detta sammanhang har de en unik teknisk spets och de samarbetar med Drive Sweden, 2030-sekretariatet och olika leverantörer från hela världen. För att stärka sin innovationskraft inleder de samarbeten inom produktion och forskning i Sverige och Kina.

Stefan Christiernin arbetar som Research Affairs and Innovation Manager och Pavel Calderon arbetar som Manager - Advanced Battery Technology.

Get the invitation in PDF.

Follow the seminar on the website if you can´t join us live.