Welcome to Business Innovation Seminar with Ulrica Åhman and Bertil Rosquist from Skanska. The seminar will be in Swedish.

BIS 6 april 2017.jpg

Skanska - att arbeta hållbart i en snabbt föränderlig värld!

Den globala förändringstakten är inne i en accelererande spiral där förändringar och innovationer avlöser varandra i en allt högre takt. För företag gäller det att ha en organisation och en förändringsbenägenhet som gör att man snabbt kan ställa om då förutsättningarna ändras. För byggsektorn är detta en stor utmaning då branschen per definition är trögrörlig. Hus skall byggas för att hålla minst 50 år till skillnad från t ex en dator som förväntas fungera åtminstone 3 år. Vilka förändringar ser vi komma och vilka utmaningar står vi för då vi med målsättningen att vara den ledande samhällsbyggaren ska navigera i förändringens tidevarv?

Ulrica Åhman, Marknadschef

Ulrica har haft många olika roller inom Skanska, bland annat som produktionschef, distriktschef och marknadschef inom Asfalt och Betong. De senaste åren har hon arbetat som utvecklingschef och marknadschef inom husverksamheten i Norrland. Ulrica har också arbetat med Skanskas Vision 2070 och diskuterar gärna om hur vi ska möta framtiden.

Bertil Rosquist, Senior Grön Affärsutvecklare

Bertil har under hela sin karriär arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor både som konsult och i såväl stora som små företag. Han berättar gärna om de trender som finns runt om i världen och hur de påverkar de beslut vi måste ta idag för att säkerställa att vi förflyttar oss i en riktning som gör att vi utvecklar ett hållbart samhälle.  

När: Torsdag 6 april 11.00-12.00

Var: Campus Sundsvall sal O102

Seminariet hålls på svenska. Vi livesänder föreläsningen på webben för dig som inte kan delta på plats. Läs mer på www.miun.se/seminars