Business Innovation Seminar

Welcome to Business Innovation Seminar with Andreas Astgård from HL Display. The seminar will be in Swedish.

BIS 4 maj 2017.jpg

HL Display utvecklar framtidens teknik för butiker

HL Display utvecklar produkter och system för varuexponering och försäljning i butiker. Mycket av dagens systemutveckling handlar om att hitta ny teknik, till exempel digitala system, för att förbättra varuexponering, öka kundnytta och leveranssäkerhet för butikerna. Det finns också intressanta lösningar med flexibla pushermetoder och innovationer inom varuexponering som vi kommer att få höra mer om vid dagens seminarium.

Hämta inbjudan som PDF

Varmt välkommen!

Denna gång kommer vi inte att filma seminariet. Så är du intresserad av detta, välkommen till seminariet.