Forskningssamverkan för tillväxt.

STC Expo den 14 oktboer 2008 var den 3:e årliga konferensen inom STC@MIUN. Årets tema var forskningssamverkan mellan industri och universitet för ökad tillväxt. Konferensen består av två delar; först kommer föreläsare från företag, forskningsfinansiärer och akademi som berättar om hur de ser på forskningssamverkan och hur det kan ge tillväxt. Sedan avslutas dagen med en utställning som visar  resultat av forskningssamverkan inom STC@MIUN - både från forskare och företag.

 STC@MIUN (Sensible Things that Communicate) är ett forskningsprogram vid Mittuniversitetet som är finansierat av KK-stiftelsen. Inom STC@MIUN utvecklas nya sensor-, kommunikations- och applikationslösningar med mål att tillsammans med elva partnerföretag skapa innovation och tillväxt inom elektronik- och datateknikområdet med fokus på mätsystem.

STC@MIUN har en viktig roll i att möta den ökade efterfrågan av mätsystem i tillverkningsindustri och fordonsindustri. En stor orsak till denna ökade betydelse för mätsystem är eftermarknaden ökar i betydelse både för leverantörer och för industri. Det blir viktigt att veta status på de produkter man levererar vilket sker genom att över distans mäta viktiga parametrar.

Program 2008

Introduktion STC Expo 2008 - Mattias O'Nils

Forskningssamverkan i ett litet innovativt företag - Öjvind Sundvall, Eurocon Analyzer

Acreos roll i forskningssamverkan för tillväxt. - Hans Hentzell, Acreo AB

Smart Systems Campus - Cooperation between university, Fraunhofer and industry. - Thomas Gessner, Fraunhofer Institute

Organisation av innovationsnätverk för tillväxt.- Anders Söderholm,
Mittuniversitetet

Sammanfattning och introduktion till posterutställning - Mattias O'Nils, Mittuniversitetet

logo